Astrology.vn - Quẻ Cấn nghĩa là chỉ - ngừng. Vật lý không giống gì là tuyệt đối chỉ. Hễ đã chỉ tất có lúc tiến, chỉ mà nảy ra cũng là tiến. Tiệm nghĩa là tiến lên. Nhưng tiến lên tất phải tiến lên lần lần, tất phải có thứ tự. (Quốc Văn Chu Dịch Diễn Giải - Sào Nam Phan Bội Châu). Tên quẻ: Tiệm là Tiến (tiến dần như chim bay lên cao dần). Thuộc tháng 1.

 

Lời tượng

Sơn thượng hữu mộc: Tiệm. Quân tử dĩ cư hiền đức thiện tục.

Lược nghĩa

Trên núi có cây là quẻ Tiệm (tiến dần). Người quân tử lấy đấy mà cư xử theo đức tốt dần lên, làm cho phong tục lành dần lên.

Hà Lạc giải đoán

Những tuổi nạp giáp: Bính: Thìn, Ngọ, Thân; Tân: Mùi, Tỵ, Mão. Lại sanh tháng 1 là cách công danh phú quý.

THƠ RẰNG:

Ôm cần đợi cá bên sông,

Đợi lâu được cá xúm đông đớp mồi

 

HÀO 1 ÂM: Hồng tiệm vu can, tiểu tử lệ, hữu ngôn vô cửu

Lược nghĩa

Chim hồng tiến dần đến mé bờ nước, kẻ tiểu tử cho là nguy, có chuyện không lỗi gì.

Hà Lạc giải đoán

Ý hào: không được yên, chưa phải thời, không tiến được.

Mệnh hợp cách: Có hiền đức, do khoa danh mà dần dần tiến chức nhưng phòng bị gian nịnh xuyên tạc.

Mệnh không hợp: Cũng sinh nhai đi từ thấp lên, nhưng vất vả hay bị miệng tiếng.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: Phải nói thẳng, điều trần lợi hại.

- Giới sĩ: Không có người ứng viện, tiến khó.

- Người thường: Bị cùng đường tai ách.

THƠ RẰNG:

Hãy nên nuôi chí lâm tuyền,

Xa lời xiểm nịnh, gương hiền sáng tươi.

 

HÀO 2 ÂM: Hồng tiệm vu bàn, ẩm thực khảm khảm, cát.

Lược nghĩa

Chim hồng tiến dần đến nơi mặt hòn đá lớn, ăn uống vui hòa, tốt.

Hà Lạc giải đoán

Ý hào: May gặp, được an hưởng lộc vị

Mệnh hợp cách: Tài cao đức trọng, đem nước đến chỗ an vui như ngồi bàn thạch, phúc trạch dồi dào.

Mệnh không hợp: cũng no ấm có thừa, là kẻ sĩ ở ẩn nơi sơn lâm, hoặc tiêu dao nơi giang hồ.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: Được hưởng lộc tế lễ

- Giới sĩ: Dự yến tiệc

- Người thường: Bận viêc cỗ bàn bếp núc, có lợi và vui vẻ.

THƠ RẰNG:

Bần hoàn chưa vội tiến,

Một tiến hẳn mây xanh

Đã có số trời định

Lo gì chẳng lộc vinh

 

HÀO 3 DƯƠNG: Hồng tiềm vu lục, phu chinh bất phục, phu dựng bất dục, hung; lợi ngự khấu

Lược nghĩa

Chim hồng tiến dần tới nơi đất bằng, chồng đi xa chẳng trở về (hào 3 dương cương chỉ thích tiến đi), vợ có thai chẳng nuôi được (hào 4 âm cẩu hợp với hào 3), xấu, chỉ lợi về việc phòng giặc (những điều gian tà).

Hà Lạc giải đoán

Ý hào: Không được yên ổn, vô đức nên không tiến được.

Mệnh hợp cách: Kiêm tài đức, văn võ, chỉ khổ về với con.

Mệnh không hợp: Bỏ tổ nghiệp, bỏ văn theo võ, tự cao tự đại, chẳng hợp tình với ai, hình khắc vợ con, xử sự lầm lỡ.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: Bị cách giáng

- Giới sĩ: Bị ngăn trở

- Người thường: Sợ hãi, bất hòa, trộm cướp.

THƠ RẰNG:

Mưa, bùn, đêm, gió lay hoa,

Đừng than thở nữa, hồn hòa mộng bay

 

HÀO 4 ÂM: Hồng tiệm vu mộc, hoặc đắc kỳ dốc, vô cửu

Lược nghĩa

Chim hồng tiến dần lên trên cây hoặc được cái cành bằng, không lỗi gì.

Hà Lạc giải đoán

Ý hào: gặp bạo mà được yên lành.

Mệnh hợp cách: có đức có vị nhưng khiêm nhường thì suốt đời an vui.

Mệnh không hợp: Sinh kế khó khăn, phải kiệm ước, muộn mới đủ dùng.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: Gặp cường bạo không chế phục nổi, đổi việc, vô định.

- Giới sĩ: Đỗ khoa mùa thu

- Người thường: Lợi việc tu tạo, nhà yên ổn.

THƠ RẰNG:

Non cao xứ đẹp vui cùng,

Mận đào điểm nhụy, cúc mừng lợi danh

 

HÀO 5 DƯƠNG: Hồng tiệm vu lăng, phụ tam tuế bất dựng; chung mạc chi thắng, cát.

Lược nghĩa

Chim hồng tiến dần tới nơi gò cao, vợ ba năm chẳng thai (hào 2 không được kết quả với hào 5, vì bị hào 3 ngăn cản); nhưng sau không ai hơn nổi, nên tốt.

Hà Lạc giải đoán

Ý hào: Tiến đến hào nguyên thủ, lại gặp người hiền phụ tá, nên việc trị nước thành công.

Mệnh hợp cách: Có tài đức nhưng tới muộn mới phát

Mệnh không hợp: Có thanh danh, ở ẩn nơi núi rừng chí hướng muộn tuổi mới đạt, con muộn sanh.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: Hay bị dèm pha, trước mờ ám sau sáng.

- Giới sĩ: Sau mới thành

- Người thường: Trước khó sau dễ, già tổn thọ, nhỏ kỵ nuôi.

Người tận số có triệu chứng đem chôn trên gò cao. Sanh tháng 1 là đại phú quý.

THƠ RẰNG:

Gò cao, ngán chó sủa hôm,

Thuận dòng nên thả cánh buồm gió căng

 

HÀO 6 DƯƠNG: Hồng tiệm vu quy, kỳ vũ khả dụng vi nghi, cát.

Lược nghĩa

Chim hồng tiến dần đến nơi đường mây, lông nó có thể dùng làm đồ hành ngơi (cờ quạt để đi rước), tốt.

Hà Lạc giải đoán

Ý hào: Vượt ra ngoài sự thường tình

Mệnh hợp cách: Hoặc làm nghi biểu một thời hay sư biểu cho bốn phương, xa gần đều kính phục.

Mệnh không hợp: Làm tăng đạo, khoác áo lông chim không màng danh lợi, không làm phe cánh, khó hưởng giàu sang.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: Được nghi thức đại bái

- Giới sĩ: Bỗng lừng danh.

- Người thường: được đề cử, có mưu kế lỗi lạc, không tai họa, có phúc trạch dài lâu.

THƠ RẰNG:

Chim hồng bay bổng đường mây

Bàn đào kết quả, định ngày nghi quy.

(t/h)

 Hà Lạc Lý Số - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 52 - BÁT THUẦN CẤN

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 51 - BÁT THUẦN CHẤN

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 50 - HỎA PHONG ĐỈNH

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 49 - TRẠCH HỎA CÁCH

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 48 - THỦY PHONG TỈNH