Astrology.vn - Nguyên Cục  khô  khan,  như HỎA, THỔ Nhật sinh  tháng  NGỌ  hay  tháng  MÙI, Nguyên Cục thiếu hành THỦY hay có mà không gặp căn bản, vận gặp Thấp THỔ như SỮU, THÌN, KỶ, ẤT tốt  đẹp. Nếu gặp  TUẤT,  MÙI,  ĐINH,  BÍNH, MẬU  thì  làm  cho Nguyên Cục càng khô thêm, ắt là vận xấu.

Astrology.vn - Trong cuộc sống, tiền tài, địa vị, công công danh sự nghiệp và tình duyên là những lĩnh vực quan trọng của mỗi người. Đối với Nam giới, công danh sự nghiệp đóng vai trò quan trọng nhất và thường được quan tâm phân tích nhiều nhất trong mỗi lá số Bát Tự Tử Bình. Nay  tổng luận về chủ đề Công Danh Sự Nghiệp.

Astrology.vn - Trong Ngũ Hành, hành MỘC chủ Nhân, HỎA  chủ Lễ, THỦY chủ Trí, Kim chủ Nghĩa, THỔ  chủ Tín, ấy là đại cương. Nguyên Cục Ngũ Hành thuần túy được trung hòa, tính tình khiêm nhượng, có lòng trắc ẩn, thành thật, có hiếu. Nếu thiên khô, thái quá, bất cập... tất là nhiều thị phi, bạo ngược, liều lĩnh, kiêu căng.

Astrology.vn - Thuật Tử Bình dùng các biểu tượng liên quan tới Ngũ Hành tương ứng với Ngũ Tạng để luận về Bệnh Tật. Các Hành phối hợp trung hòa, thân thể mạnh ít bệnh. Ví như, sinh mùa xuân hoặc mùa thu, khí hậu không lạnh, không nóng, bệnh hoạn cũng ít. Sinh mùa hạ nóng nực phần nhiều có bệnh bao tử...

Astrology.vn - Xem Nữ mệnh cũng không khác biệt nhiều với Nam mệnh nhưng Nữ mệnh lấy Phu  và Tử  làm trọng. Nếu Phu Tinh và Tử Tinh phối hợp không gặp phải sự Hình, Xung, Phá, Hại là tốt nhất. Trong Nguyên Cục, thà cho NHẬT Nguyên hơi yếu, Phu Tinh nên mạnh Tử Tinh với Phu Tinh có chạm nhau cũng phải có Thần nào dung hòa, ấy mới được yên thân và hưởng sự phú quý.

Astrology.vn - Luận lục Thân, cung Tử Tức (con cái) được xem xét tại trụ Giờ của lá số Tử Bình. Hai sao Thương Quan và Thực Thần là biểu tượng của Tử Tức, sao Thương Quan biểu tượng của con gái, sao Thực Thần biểu tượng cho con trai. Trụ giờ rất quan trọng vì nó cho biết những thông tin  cát hung hậu vận mỗi cá nhân.

Biết Mình - Hiểu Người