Astrology.vn - Cách nghĩa là biến cách, biến cách được giống vật, không gì bằng đỉnh. Đỉnh, nghĩa là cái vạc, vạc dùng để nấu các giống, biến đồ sống thành đồ chín, đối giống cứng hóa ra giống mềm, là công dụng cách được vật, mà dễ thấy nhất là Đỉnh. (Quốc Văn Chu Dịch Diễn Giải - Sào Nam Phan Bội Châu). Tên quẻ: Đỉnh là Định (An định, vững vàng như đỉnh 3 chân). Thuộc tháng 12.

 

Lời tượng

Mộc thượng hữu Hỏa: Đỉnh, Quân tử dĩ chính vị ngưng mệnh.

Lược nghĩa

Trên mộc có Hỏa là quẻ Đỉnh (củi nhóm lửa gốc) người quân tử lấy đấy mà ngồi chính vào vị của mình, để mệnh lệnh được tự vững gọn, vào 1 chỗ (nghiêm chỉnh như cái Đỉnh).

Hà Lạc giải đoán

Những tuổi nạp giáp: Tân: Sửu, Hợi, Dậu; Kỷ: Dậu, Mùi, Tỵ. Lại sanh tháng 12 là cách công danh phú quý.

THƠ RẰNG:

Ba chân Đỉnh đứng vững vàng,

Chim bằng cất cánh Quảng hàn đâu xa

 

HÀO 1 ÂM: Đỉnh điên chỉ, lợi xuất bĩ, đắc thiếp dĩ kỳ tử, vô cửu

Lược nghĩa

Cái vạc đảo chân lên, ích lợi là tống được ra những đồ cặn bã (cũng ích lợi) nhưng được thêm vợ bé để sinh con, không lỗi gì.

Hà Lạc giải đoán

Ý hào: Đức có đủ để thay cũ đổi mới

Mệnh hợp cách: Quên mình để tiến đức tu nghiệp và thay cũ đổi mới, tuổi trẻ có danh đến muộn mới hưởng phúc lộc.

Mệnh không hợp: Dời tổ đi xa lập nghiệp, cần lợi hơn danh, có con với vợ nhỏ, hoặc sanh con, đương lo hóa mừng, tiện thành quý.

THƠ RẰNG:

Chân vạc chổng, rửa sạch lầu

Bại mà công đấy, vợ hầu sanh con

 

HÀO 2 DƯƠNG: Đỉnh hữu thực, ngã cừu hữu tật, bất ngã năng tức, cát

Lược nghĩa

Vạc đã chứa đầy (thức ăn), kẻ hờn ta (hào 1) có lòng ghen ghét, nhưng chẳng đến gần được ta, nên vẫn tốt.

Hà Lạc giải đoán

Ý hào: Có đạo tự thủ nên tốt

Mệnh hợp cách: Là nhân vật quý báu của đất nước, có thực tài chân đức, ích quốc lợi dân.

Mệnh không hợp: Cũng đốc thựac, tư cơ phong hậu, có kẻ ghét.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: Chấp chính, phòng gian nịnh làm hại

- Giới sĩ: Học thức mà không gặp tri kỷ

- Người thường: kinh doanh có lợi, nhưng người ngoài nhũng nhiễu, kẻ dưới làm hại. Bệnh sơ qua.

THƠ RẰNG:

Đương vui lại giận nó mà (hào 1)

Ghét ta nó chỉ ba hoa làm gì

 

HÀO 3 DƯƠNG: Đỉnh nhĩ cách, kỳ hành tắc, trĩ cao, bất thực, phương vũ khuy hối, chung cát

Lược nghĩa

Tai vạc đương thay đổi, nên đường đi còn bị kẹt, có mở chim trĩ mà chẳng ăn được, (nhưng âm dương hòa). Sắp sửa mưa (hào 6 âm ứng với hào 3 dương) thì hết ăn năn, sau tốt lành.

Hà Lạc giải đoán

Ý hào; Đỉnh tốt, nhưng trước bực mình sau mới hợp.

Mệnh hợp cách: Thiếu niên khoa cử lật đật nhưng giữ đức cho tốt, danh lợi đến muộn mới đẹp.

Mệnh không hợp: Không đắc dụng hoặc tật ở chân, hoặc ham lợi quên nghĩa, cảnh muộn mới an nhàn.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: Hay bị dư luận xuyên tạc, trước lao đao, sau mới tốt.

- Giới sĩ: khó tiến thủ

- Người thường: Doanh mưu sau cùng mới được, già hưởng phúc, trẻ không toại ý.

THƠ RẰNG:

Ngựa chẳng cưỡi, món không ăn,

Chờ khi hết chuyện, ăn năn thì già

 

HÀO 4 DƯƠNG: Đỉnh chiết lúc, phúc công tốt, kỳ hình ốc, hung

Lược nghĩa

Vạc gãy chân, đổ ụp thức ăn của nhà nước, bị hình phạt nặng xấu.

Hà Lạc giải đoán

Ý hào: Làm lớn mà dùng người hỏng, để quốc gia để ụp.

Mệnh hợp cách: làm lớn dùng người bậy bị lụy to.

Mệnh không hợp: Hữu tài vô hạnh, bỏ chính theo tà, cậy thế làm xằng, bỏ tổ đi xa, tán tụ bất nhất.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: Bị cách giáng

- Giới sĩ: khó tiến

- Người thường: Bị tổn phá hoặc đau chân. Xấu hơn kém thọ.

THƠ RẰNG:

Tài nhỏ mà gánh việc to,

Của công đổ bể, hay ho cái gì

 

HÀO 5 ÂM: Đỉnh hoàng nhỉ, kim huyễn, lợi trinh

Lược nghĩa

Tai vạc màu vàng (hào 5 cư trung) cái đòn khiêng bằng kim khí, giữ chính bền thì ích lợi.

Hà Lạc giải đoán

Ý hào: Chọn người hiền trị nước, giữ đức đến cùng.

Mệnh hợp cách: Đức trọng vị tôn, hạ mình để mời người hiền ra cộng tác, hợp ý trời, lòng dân.

Mệnh không hợp: Cũng trung thực, hiểu nhân tình, nhà vượng phúc dày.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: Vinh hiển rất nhiều

- Giới sĩ: Đỗ cao khoa. Thương mại hoạch lợi. Tăng ni trụ trì yên ổn.

 

THƠ RẰNG:

Ngàn năm gặp hội tao phùng

Điều canh, đỉnh thực lập công để đời

 

HÀO 6 DƯƠNG: Đỉnh ngọc huyễn, đại cát, vô bất lợi

Lược nghĩa

Cái đòn khiêng đỉnh bằng ngọc (chất cương mà hòa nhuận) điều tốt lớn lắm, không có gì là chẳng lợi

Hà Lạc giải đoán

Ý hào: Đức đẹp, công thành

Mệnh hợp cách: Phú quý đến ngọc đường, nữ mạng là tiết phu, đức phu.

Mệnh không hợp: Thanh danh, ở ẩn, nơi núi rừng, kim ngọc đầy nhà, phúc trạch lớn lao.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: Vị cao lắm rồi, thoái nhàn là hay.

- Giới sĩ: Tiến chức, đỗ đạt

- Người thường: An ổn, thâu lợi. Số xấu đức nhỏ, không xứng với hào này, có thể vong thân

THƠ RẰNG:

Công danh chỉ ngón là thành,

Cánh bằng chín vạn mây xanh tuyệt vời.

(t/h)

 Hà Lạc Lý Số - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 49 - TRẠCH HỎA CÁCH

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 48 - THỦY PHONG TỈNH

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 47 : TRẠCH THỦY KHỐN

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 46 - ĐỊA PHONG THĂNG

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 45 - TRẠCH ĐỊA TỤY