Astrology.vn - Sau quẻ Tỉnh là quẻ Cách. Tỉnh là giếng, nước giếng trữ lâu ngày, gợn bụi tích lại càng nhiều, mất nguyên chất trong sạch. Nên đào giếng thường phải có cách, nghĩa là tát sạch nước cũ đi để cho mạch nước mới ra, tục gọi bằng Khảo giếng. (Quốc Văn Chu Dịch Diễn Giải - Sào Nam Phan Bội Châu). Tên quẻ: Cách là Cải (thay đổi mạnh mẽ, thay cũ đổi mới). Thuộc tháng 2.

 

Lời tượng

Trạch trung hữu hỏa: Cách. Quân tử dĩ trị lịch minh thời.

Lược nghĩa

Giữa đầm có lửa là quẻ Cách (thay đổi do nước và lửa tranh đấu nhau như cũ với mới). Người quân tử lấy đấy mà sửa trị lịch pháp để làm sáng tỏ (sự thay đổi của) bốn mùa.

Hà Lạc giải đoán

Những tuổi Nạp giáp: Kỷ: Mão, Sửu, Hợi; Đinh: Hợi, Dậu, Mùi. Lại sanh tháng 2 là cách công danh phú quý.

THƠ RẰNG:

Việc đời vốn vất vả

Tuy lo chẳng ngại gì

Đổi thay cũ mới phải THÌ

Sao cho hợp lý tùy nghi là làm,

Lợi tìm về phía Đông Nam

Còn phương Tây Bắc đừng nhằm mà nguy

 

HÀO 1 DƯƠNG: Củng dụng hoàng ngưu chi cách

Lược nghĩa

Dùng sự bền chặt của da con bò màu vàng.

Hà Lạc giải đoán

Ý hào: Không có nhiệm vụ biến cách thì không cách.

Mệnh hợp cách: Tuy có tài nhưng chức nghiệp bị trở ngại nhiều, an thường thủ phận, đợi thời.

Mệnh không hợp: Phận nhỏ mọn, hay chấp nhất, tuy không tai họa, nhưng cũng bỉ lậu xấu hổ.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: nên giữ chổ

- Giới sĩ: Giữ phận, chưa nên cầu tiến vội

- Người thường: Nên cẩn thủ, đừng làm bừa (làm đại)

THƠ RẰNG:

Kiên tâm giữ bản phận mình

Tính điều lợi nhỏ đừng hinh động đời

 

HÀO 2 ÂM: Dĩ nhật, nãi cách chi, chính cát, vô cửu

Lược nghĩa

Hết ngày, (cũ) rồi, liệu biến cách đi, tiến lên, tốt, không lỗi gì.

Hà Lạc giải đoán

Ý hào: Cứ bình tĩnh xem thời, thì biến đổi mới đúng.

Mệnh hợp cách: Biến cải đúng thời cơ, hợp tình dân, sáng lập, kiến thiết, sửa trị một thời mà gây ảnh hưởng đến muôn đời.

Mệnh không hợp: Cũng trung hậu, xử sự đúng phép, biết cải cách những tục cũ để xây dựng quy mô mới tốt đẹp.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức và giới sĩ: Thay đổi, thành danh.

- Người thường: có nhiều việc vui mừng.

THƠ RẰNG:

Gặp thời đừng ngại biến canh.

Tiền trình mở rộng cát hanh có thừa

 

HÀO 3 DƯƠNG: Chính hung, trinh lệ, cách ngôn tam tựu, hữu phu

Lược nghĩa

Tiến hành thì xấu, dù chính cũng nguy (hào 3 táo bạo), phải sắp đặt việc biến cách đến ba lần thì mới chắc chắn làm được.

Hà Lạc giải đoán

Ý hào: Cái bệnh của sự biến cách là hay nóng nảy, phải thẩm sát cho kỹ lưỡng

Mệnh hợp cách: thong dong xem thời liệu biến để canh cải những tệ hại cũ khiến quần chúng hợp sức và đời sau ngưỡng mộ.

Mệnh không hợp: Khinh xuất vọng động, thành ít bại nhiều, trác lập gian truân, dễ bị tan tác.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: Khinh động, mất chính trị, bị giáng truất

- Giới sĩ: Phải thi lại đến ba lần.

- Người thường: Phân tán khó yên. Xấu thì yểu chiết.

THƠ RẰNG:

Cách rồi bỏ mất thì hoài,

Muôn điều phải tính đường dài viễn chinh.

 

HÀO 4 DƯƠNG: Hối vong hữu phu, cải mệnh, cát.

Lược nghĩa

Hết ăn năn rồi có đức chi thành, sửa đổi những mệnh lệnh phương pháp cũ thì tốt

Hà Lạc giải đoán

Ý hào: có dân đồng tâm hiệp lực thì cách mệnh duy tân được.

Mệnh hợp cách: Mưu cao chí lớn, làm được cuộc cách mệnh hợp lý hợp tình. Chữ mệnh là triệu chứng thọ mệnh.

Mệnh không hợp: Cũng trung hậu, làm việc có kế hoạch rời tổ lập nghiệp ở xa, trì chí được, trước khó, sau dễ.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: Thăng chuyển lẹ

- Giới sĩ: Được tiến cử

- Người thường: Được tăng tiến đẹp đẽ. Nhiều sự đổi mới.

THƠ RẰNG:

Kịp thời cách cố đỉnh tân,

Gió đông tin đến, sắc xuân leo lầu

 

HÀO 5 DƯƠNG: Đại nhân hổ biến, vị chiêm hữu phu

Luợc nghĩa

Nhờ đại nhân (nhà cách mệnh chân chính lãnh đạo) mà cọp thay lông đổi vẻ (dàn đổi mới), chưa xem gì (điềm trời hay bói toán) cũng đã sẵn có lòng tin tưởng.

Hà Lạc giải đoán

Ý hào: Cuộc cách mệnh đúng hợp với dân tình.

Mệnh hợp cách: Tài đức xuất quần, làm được cuôc cách mệnh lớn, lập quy mô cho trăm đời sau noi theo.

Mệnh không hợp: Cũng cao giá trị, thấy việc hồ đồ, không giữ chí hướng.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: Vinh thăng

- Giới sĩ: Được tiến cử lên cao

- Người thường: Biến thông có lợi. Duy kẻ sĩ hèn mọn và nữ mạng không hợp.

THƠ RẰNG:

Cải cách phải hợp lòng dân

Làm đâu được đấy, khỏi cần bói quy,

 

HÀO 6 ÂM: Quân tử báo biến, tiểu nhân cách diện, trinh hung, cư trinh cát

Lược nghĩa

Người quân tử (lớp dân hiểu biết thực tình với cách mệnh) thì như con báo biến hóa, còn kẻ tiểu nhân (lớp dân trí nông cạn) thì cũng cách ngoài mặt (sẽ hóa dần dần); nhưng đến đây tiến hành nữa thời xấu (hào 6, giai đoạn cuối rồi) cứ giữ chính bền thời tốt.

Hà Lạc giài đoán

Ý hào: Cách mệnh đã thành hình. Giữ chính đạo.

Mệnh hợp cách: Trên tôn pháp luật, dưới tu tỉnh đạo đức. Cải tiến văn hóa cho tốt đẹp.

Mệnh không hợp: Cậy thông minh, phạm phép, làm xằng, tham lam đến tai họa.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: Nên thoái nhàn, hoặc tham gia văn hóa có tiếng.

- Giới sĩ : tiến lên

- Người thường: Trọng pháp luật, nên lo về việc miễn cưỡng cải cách, đeo tiếng thị phi.

THƠ RẰNG:

Mỗi phen thành, mỗi đổi thay

Nhạn đàn phân tán, hồng bay cả cười.

(t/h)

 Hà Lạc Lý Số - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 48 - THỦY PHONG TỈNH

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 47 : TRẠCH THỦY KHỐN

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 46 - ĐỊA PHONG THĂNG

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 45 - TRẠCH ĐỊA TỤY

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 44 - THIÊN PHONG CẤU