Astrology.vn - Bát Thuần Khôn là quẻ thứ 2, sau quẻ Bát Thuần Kiền, cùng với quẻ Kiền thống lĩnh 64 quẻ của Kinh Dịch. Tên quẻ: Khôn là thuận (Thuận lợi, hiền từ) thuộc tiết tháng 10. Nếu sanh không đúng mùa, lại ngồi hào vị kém, thì cũng làm chủ nhân ông điền sản, hưởng phúc lộc thọ.

 

Khôn: Nguyên Hanh Lợi tẫn mã chi trinh. Nhất Dương gốc ở Kiền, nhất Âm gốc ở Khôn. VÌ có đức Khôn, đức Kiền mới tạo thành được vạn vật. Do vậy Kiền Khôn đủ cả Tứ đức. (Quốc Văn Chu Dịch Diễn Giải - Sào Nam Phan Bội Châu).

Lược nghĩa

Cái thể lực của trái đất (dày, thuận, bao dung) tượng trưng cho đạo Khôn. Người quân tử lấy đấy mà lập đức cho dày để dung chở mọi vật.

 

Hà Lạc giải đoán

- Những tuổi nạp giáp: Ất hay Quý: Mùi, Tỵ, Mão, Sửu, Hợi, Dậu.

- Nếu sanh tháng 10 thì chắc chắn làm chức vị lớn (ngày xưa là bậc đại thần) danh cao đức hậu. Nếu sanh không đúng mùa, lại ngồi hào vị kém, thì cũng làm chủ nhân ông điền sản, hưởng phúc lộc thọ. Thầy tư thì phước dày. Nữ mãng thì hiếu hòa, chồng sang con quý.

THƠ RẰNG:

Cá đầy nước,

Hoa đầy đường.

Giai nhân ngọc đẹp,

Ngựa thuận dong cương.

Đất dày chở vật

Tiến bước huy hoàng.

 

HÀO 1 ÂM: Lý Sương, Kiên băng chi

Lược nghĩa

Đi trên sương mỏng, phải nghĩ ngay rằng trời lạnh, giá đông cũng sắp tới.

(Thấy điều ác nhỏ, phải nghĩ rằng sẽ thành điều ác lớn).

Hà Lạc giải đoán

Ý hào: Khí âm mới sinh, nên dè dặt bước tiến.

Mệnh hợp cách: tuổi nhỏ được học hành, lớn lập được công danh.

Mệnh không hợp: Bỏ hay theo dở, hại người ích mình, ai khuyên thì oán, ai phỉnh thì mừng, kết cục chẳng ra sao.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: đề phòng tai họa, xiểm nịnh, gièm pha.

- Giới sĩ: bị ghen ghét.

- Người thường: phòng bị oán thù gây mối lo. Chỉ có Nữ mạng là đại hưng gia nghiệp.

THƠ RẰNG:

Khí âm lạnh, hạt sương mù

Đợi khi nắng ấm trời phù mới nên.

Bắc phương đường ấy chớ quên

Gió tan mây lạnh bước lên cũng vừa

 

HÀO 2 DƯƠNG: Trực, phương, Đại, bất tập, vô bất lợi.

Lược nghĩa

- Có những đức tính thẳng, vuông lớn (Trung chính, tày tận, độ lượng) chẳng cần phải học tập kiểu cách gì mà không việc gì là không làm nên ích lợi, hợp Đạo lý (Hào tốt lắm).

Hà Lạc giải đoán

Ý Hào: đức lớn đến tuyệt mức.

Mệnh hợp cách: Người trung chính có danh vọng to, địa vị lớn.

Mệnh không hợp: cũng là người trung thực, ưa hoạt động và giữ trọng trách ở nơi Huơng Lý.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: được thăng cao.

- Giới sĩ: đỗ đạt nổi tiếng.

- Người thường: tiền dư thóc sẵn. Đàn bà hiền lương khởi gia.

THƠ RẰNG:

Tiền trình mọi ngả khai thông

Đức dày nghĩa trọng, thành công dễ dàng.

 

HÀO 3 ÂM: Hàm chương khả trinh. Hoặc tòng Vương Sự, vô thành hữu chung.

Lược nghĩa

- Hàm súc điều tốt đẹp thì có thể bền được. Hoặc đi theo việc nhà Vua (việc nhà nước) không cần thành công lấy cho mình thì sau có kết quả mỹ mãn.

Hà Lạc giải đoán

Ý Hào: Người có đức hàm súc điều hay vẻ đẹp.

Mệnh hợp cách: Học vấn đầy đủ, thành một tiêu biểu của thời đại và suốt đời vinh lộc chứa chan.

Mệnh không hợp: cũng là kẻ sĩ trung hậu, dấu tài ẩn danh, biết người, biết ta, tử tế.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: thăng trật.

- Giới sĩ: hẹn ngày thành danh

- Người thường:lo toan khéo, thu hoạch lợi tức. Nữ mạng thì là đức phụ.

 THƠ RẰNG:

Trước khó sau dễ mới hay

Thiên thời địa lợi chờ ngày vinh quang

 

HÀO 4 ÂM: Quát nang vô cữu, vô dự

Lược nghĩa

- Thắt miệng túi lại, không lỗi, không tiếng khen

(Túi đây là túi trí khôn, như vẫn thường nói túi Kinh Luận túi Kế hoạch).

Hà Lạc giải đoán

Ý hào: nên tự thủ

Mệnh hợp cách: Tuy được ngồi địa vị hưởng lộc tốt lành nhưng mưu tính việc lớn chưa thành, không vác nặng đi xa được, chỉ nên tính việc lợi ích nhỏ mà thôi.

Mệnh không hợp: Cũng là người cẩn hậu phát thực no cơm ấm áo.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: nên thủ thường, chưa thăng trật.

- Giới sĩ: chưa đỗ đạt, chưa tiến bước.

- Người thường: công việc dễ bị ngừng trệ nên thu vé, giữ mức thường thì tránh được tai hại. Nữ mạng hiền hòa, yên vui gia đình.

THƠ RẰNG:

Cửa đóng then cài,

Chông gai đường đi

Cẩn thận đề phòng

Trăng mây đen tối.

 

HÀO 5 ÂM: Hoàng thường, nguyên cát.

Lược nghĩa

Xiêm vàng tốt nhất

(Xiêm là thứ quần nhà sang ngày xưa, dấu hiệu cao quý, Vàng là màu thổ cư trung, ý nói ngồi vị tôn, mà vừa khiêm nhường như cái xiêm ở bên dưới, vừa trung thuận như màu vàng của đất ở giữa).

Hà Lạc giải đoán

Ý Hào: Khen đức tính của người, vừa trung thực vừa thuận với thời thế, nên hưởng đại thiên đại cát.

Mệnh hợp cách: thi khoa bảng cao danh (vàng ngày xưa là nói bảng vàng, nhà vàng hay họ Tôn Thất, chữ Nguyên là Giải Nguyên, Binh Nguyên).

Mệnh không hợp: cũng là người cẩn hậu công bằng, chính trực, biết lui tới, không ai hiềm nghi, được hưởng lộc dồi dào.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: được tuyển dụng vào Phủ Nội.

- Giới sĩ: được vinh danh lớn.

- Người thường: mọi việc yên ổn, thu hoạch tài lợi. Nữ mạng là đức phụ.

THƠ RẰNG:

Phận mình yên giữ ngôi trung,

Trời cho cát khánh về vùng Tây Nam

 

HÀO 6 ÂM: Long chiến vu dã, Kỳ huyết huyền hoàng

Lược nghĩa

Rồng chiến ngoài nội, máu chảy đen vàng

(Hào âm đến cùng cực nên xấu, Âm dương sát phạt nhau).

Hà Lạc giải đoán

Ý Hào: Âm cực, xảy ra tai họa.

Mệnh hợp cách: làm tướng lãnh ra trận lập được công, nhưng quân sĩ chết nhiều. Hoặc chức vị cao thì hay vượt quyền tiếm vị. Hoặc ở thế chênh vênh thì tác uy tác hại.

Mệnh không hợp: thì hung bạo, ngược ngạo đối với cấp trên, thích lớn ham công, ý kiến không nhất định. Xấu nữa thì làm người lính gian nan tân khổ, hoặc bị hình thương chém giết, hoặc nữa, khô về kiện tụng hình ngục.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức bị hành xích biếm phạt.

- Giới sĩ: tuy ngòi bút vẫy vùng nhưng rút cục khó tránh tổn hại buồn phiền.

- Người thường: phải tranh đấu rắc rối, có khi đi đến phá hại nguy vong.

THƠ RẰNG:

Có danh không có thực.

Mưu toan nhiều thắc mắc

Việc làm chưa gì nên

Tụng, bệnh, lắm hình khắc.

(t/h)

Hà Lạc Lý Số - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 01 - BÁT THUẦN KIỀN

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 31 - TRẠCH SƠN HÀM

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 32 - LÔI PHONG HẰNG

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 63 - THỦY HỎA KÝ TẾ

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 64 - HỎA THỦY VỊ TẾ

> TỬ VI ĐẨU SỐ: LUẬN ĐÀO HOA - HỒNG LOAN

> 12 CUNG HOÀNG ĐẠO: THIÊN BÌNH - LIBRA (23/09 - 22/10)

> PHONG THỦY TỔNG HỢP: ÂM DƯƠNG TRONG PHONG THỦY CỦA KHU VƯỜN

> TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC: TÍNH BẤT BIẾN và BIỂU HIỆN BỀ NGOÀI