Astrology.vn - Sau quẻ Hằng tới quẻ Độn. Hằng nghĩa là thường lâu. Hễ là vật, không vật gì ở lâu mãi được một chốn. Hễ ở lâu tất phải tránh lui. Hằng là trường cửu, độn là lui, đã cửu thời phải lui. (Quốc Văn Chu Dịch Diễn Giải – Sào Nam Phan Bội Châu) Tên quẻ: Độn là Thoái (lùi về, ở ẩn).Thuộc tháng 6.

 

Lời tượng

Thiên hạ hữu sơn: Độn, Quân tử dĩ viễn tiểu nhân, bất ác nhi nghiêm.

Lược nghĩa

Dưới trời có núi là quẻ Độn (ẩn). Người quân tử lấy đấy mà xa kẻ tiểu nhân, chẳng ác đâu, nhưng mà nghiêm

Hà Lạc giải đoán

Những tuổi Nạp giáp: Bính: Thìn, Ngọ, Thân: Nhâm hoặc Giáp: Ngọ, Thân, Tuất. Lại sanh tháng 6 là cách công danh phú quý.

 

THƠ RẰNG:

Đừng kêu: vận kiển mãi trời

Chờ năm Sửu Ngọ đường đời thênh thang

 

HÀO 1 ÂM: Độn vĩ, lệ. Vật dụng hữu du vãng

Lược nghĩa

Ở đuôi thời Độn (ẩn tránh), nguy đó. Chớ có tiến dùng về việd gì.

Hà Lạc giải đoán

Ý Hào: ẩn tránh khéo thì thoát nạn.

Mệnh hợp cách: Trước làm nhỏ sau làm lớn, trước khó sau dễ.

Mệnh không hợp: Lo phiền, gian tân, dù có được đề huề, cũng chẳng làm nên chuyện.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: Được dịp thì buông cương.

- Giới sĩ: Luyện tài đợi thời.

- Người thường: Thủ phận thì hơn.

 

THƠ RẰNG:

Đất hiểm lại đường cùng

Tung bay ngụp xuống sông,

Lui về mà thủ phận,

Tiến lắm chỉ toi công.

 

HÀO 2 ÂM: Chấp chỉ dụng hoàng ngưu chỉ cách, mạc chi thăng thoát.

Lược nghĩa

Dùng da con bò vàng để buộc giữ lấy, ai còn cởi thoát nổi.

(vàng là sắc trung, buộc giữ lấy chí hướng)

Hà Lạc giải đoán

Ý hào: Cố thủ lấy chí hướng.

Mệnh hợp cách: Cố thủ được chí xưa, tránh bọn gian tà, đem đức trung thuận ứng dụng vào việc đời.

Mệnh không hợp: Chăn nuôi trâu bò có lợi.

XEM TUẾ VẬN:

Số xấu thì xảy việc kiện tụng do người nhà cố chấp hoặc đề phòng kẻ dưới xâm nhờn. An thường thủ phận thì không lỗi.

 

THƠ RẰNG

Nếu hay giữ được chí mình

Tới kỳ cát khánh tung hoành thua ai

 

HÀO 3 DƯƠNG: Hệ độn, hữu tật lệ, súc thần thiếp cát

Lược nghĩa

Ẩn tránh mà vẫn bị ràng buộc (bởi 2 hào âm dưới) nên có bệnh và nguy đấy, chỉ nuôi thiếp tôi là tốt.

Hà Lạc giải đoán

Ý hào: Đáng ẩn trách mà còn hệ lụy không tránh được.

Mệnh hợp cách: Minh triết giữ được thân, dũng thoái thoát được nạn. Hoặc có hiền thê giúp sức, hoặc có nô bộc hết lòng.

Mệnh không hợp: Chỉ ăn nhậu, tham tài tham sắc, tật lệ liên miên hoặc bị nô tỳ liên lụy.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: có cái lo về chức phận.

- Giới sĩ: Không thành đại sự.

- Người thường: Nhiều tật ách. Số tốt thì được vợ đắc lực, nhà thêm người.

 

THƠ RẰNG:

Phòng tật bệnh, gan việc thường

Mưu to chớ ngả, rẻ đường đưa tin.

 

HÀO 4 DƯƠNG: Háo độn, quân tử cát, tiểu nhân phủ

Lược nghĩa

Ẩn tránh cái ưa thích của mình (hào 1 ứng) người quân tử thì tốt (vì bỏ được), kẻ tiểu nhân không làm được.

Hà Lạc giải đoán

Ý Hào: Tin ở người quân tử có thể quyết chí ẩn tránh.

Mệnh hợp cách: Có trác kiến, có xác định nên lợi lộc không quyến rũ được, tránh được hại, hưởng phúc vĩnh viễn.

Mệnh không hợp: Tham lam không chán, xu phu quyền thế, hoặc kỹ nghệ lập thân, hoặc chán đời.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: Cáo hưu để tránh nạn.

- Giới sĩ: Tế ngộ không đúng thời, khó tiến thủ.

- Người thường: Dù được tiểu nhân che chở nhưng sau phòng họa ngầm.

 

THƠ RẰNG:

Một được một mất,

Muốn được muốn sau.

Con đường mở rộng đi đâu,

Tự nhiên an ổn chẳng cầu cạnh ai.

 

HÀO 5 DƯƠNG: Gia độn, trinh cát

Lược nghĩa

Ẩn tránh hay, chính và tốt.

Hà Lạc giải đoán

Ý Hào: khen ẩn tránh, đẹp đẽ.

Mệnh hợp cách: Đại nhân, dẹp loạn, đem về đường chinh.

Mệnh không hợp: Cũng điềm đạm dưỡng tính, bình sinh an vui.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: Thăng chuyển

- Giới sĩ và người thường: Đều gặp quý nhân và có vui mừng.

 

THƠ RẰNG:

Thời đây, cứ việc tiến hành,

Kế hay đã sẵn, tiến trình thản nhiên.

 

HÀO 6 DƯƠNG: Phi độn, vô bất lợi.

Lược nghĩa

Ẩn tránh mà khoan thai, không có gì là không lợi

Hà Lạc giải đoán

Ý Hào: Ẩn tránh mà thân khoan thai là hay

Mệnh hợp cách: Lòng quảng đại, không lưu ý đến yêu ghét, phúc họa, mà hưởng phúc lâu dài.

Mệnh không hợp: cũng được cơm áo đầy đủ, chẳng nhục, chẳng vinh.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: Thoái nhàn.

- Giới sĩ: đợi thời

- Người thường: kinh doanh đắc lợi, gia nghiệp tăng trưởng

 

THƠ RẰNG:

Phiêu phiêu ngoại vật là tiên,

Việc gì là chẳng tự nhiên tốt lành.

(t/h)

 Hà Lạc Lý Số - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 33 - THIÊN SƠN ĐỘN

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 32 - LÔI PHONG HẰNG

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 31 - TRẠCH SƠN HÀM

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 30 - BÁT THUẦN LY

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 29 - BÁT THUẦN KHẢM