Astrology.vn - Cái Ách - JOUG, vì một lý do hoàn toàn hiển nhiên, là một biểu tượng của nô dịch, áp bức, cưỡng chế. Việc người thắng trận ở La Mã buộc kẻ thua trận chui qua cái “ách” là khá rõ ý về mặt minh họa.

 

 

Nhưng ách (Joug) có nghĩa hoàn toàn khác trong bối cảnh tư tưởng của đạo Hindu. Gốc từ Ấn-Âu là YUG, mà nó phải sinh ra từ đó, được dùng một cách quen thuộc trong tiếng Phạn là YOGA, thực tế có nghĩa là “hợp nhất”, ràng buộc vào nhau, đặt dưới ách. Theo định nghĩa, đó là một môn nhập định mà mục đích là làm cho con người hài hòa, thống nhất, là nhận thức được, và cuối cùng, thực hiện được sự thống nhất đích thực và duy nhất; đó là sự thống nhất linh hồn với thượng đế, của biểu hiện với bản nguyên.

Bouzygès, người sáng chế ra cái Ách, cho phép chế ngự bò và mắc chúng vào xe, cũng là một trong những nhà lập pháp đầu tiên. Cái ách tượng trưng cho kỷ luật theo hai cách: hoặc là phải chịu kỷ luật một cách nhục nhã, và đó là mặt tối của biểu tượng; hoặc là kỷ luật tự giác, nó đưa tính tự chủ, tính nhất quán nội tâm, đến sự hòa hợp với chúa trời.

Ở La Mã, có một địa điểm gọi là Sororium Tigillu (cái xà của người chị em – tiếng La tinh), ở đó người ta đặt một cái xà hình Rui và những kẻ giết người phải chui qua đó để chuộc tội. Cách buộc tội và tẩy uế rất xưa này là cần thiết để lấy lại chỗ đứng của mình trong tập thể. Phải chui dưới Ách. Nhưng chế định này của tổ tiên về cái ách có ý nghĩa lớn hơn là sự phục tùng luật lệ của thành bang. Chắc hẳn Jean Beaujeu viết: đó là dấu tích của những bí mật hoặc nhân tạo, mà qua đó chàng thanh niên đã thụ pháp trở lại từ thế giới siêu nhiên, nơi chàng đã sống trong thời gian thử thách, về thế giới bình thường của người đời. Như vậy, đó đúng là biểu tượng của sự tái hội nhập vào xã hội.

(t/h)

Triết Học – ASTROLOGY.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC: ĐẠO ĐỨC

> TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC: CHÍNH TRỊ

> TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC: CƠ SỞ HẠ TẦNG - KIẾN TRÚC THƯỢNG TẦNG

> TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC: BỘ LẠC - BỘ TỘC

> 12 CUNG HOÀNG ĐẠO: BẢO BÌNH - AQUARIUS (20/01 - 18/02)