Astrology.vn - Đạo âm dương trong tôn giáo Iran thời cổ có tính chất nhị nguyên luận; người ta cho rằng đạo này do nhà tiên tri thần thoại Giô-rô-át lập nên. Đến thế kỷ 7 trước công nguyên, thì đạo âm dương được hình thành dứt khoát.

 

Thuyết âm dương (Trung Quốc)

Âm và Dương là những khái niệm cơ bản của triết học Trung Quốc thời cổ. Thoạt đầu, âm và dương dùng để biểu hiện các nhân tố sáng và tối, cứng và mềm, nam và nữ trong tự nhiên. Trong quá trình phát triển của triết học TQ, âm và dương ngày càng thể hiện cho sự tác động lẫn nhau của những đối lập cực đoan, quyết liệt nhất: ánh sáng và bóng tối, ngày và đêm, mặt trời và mặt trăng, trời và đất, nóng và lạnh, khẳng định và phủ định… Âm và dương đã có một ý nghĩa đặc biệt trừu tượng trong các hệ thống tư biện của đạo đức học, đặc biệt trong học thuyết về “lý” – quy luật tuyệt đối.

Quan niệm về sự tác động lẫn nhau của hai đối cực âm dương được coi là lực vận động cơ bản của vũ trụ, là nguyên nhân đầu tiên của sự biến đổi thường xuyên trong tự nhiên, là nội dung chủ yếu của phần lớn những hệ thống biện chứng của các nhà tư tưởng TQ. Học thuyết về tính nhị nguyên của hai lực âm dương là một yếu tố nhất thiết phải có của những cấu trúc biện chứng trong triết học TQ. Những quan niệm về âm dương cũng đã được vận dụng một cách đa dạng trong việc nghiên cứu những cơ sở lý luận của y học, hóa học, âm nhạc… ở Trung Quốc.

Đạo âm dương (Iran)

Đạo âm dương trong tôn giáo Iran thời cổ có tính chất nhị nguyên luận; người ta cho rằng đạo này do nhà tiên tri thần thoại Giô-rô-át lập nên. Đến thế kỷ 7 trước công nguyên, thì đạo âm dương được hình thành dứt khoát. Điểm chủ yếu trong đạo âm dương là học thuyết về sự đấu tranh thường xuyên của hai khởi nguyên đối lập trên thế giới: thiện được thần sáng thể hiện và ác được thần tối thể hiện.

(t/h)

Triết Học – ASTROLOGY.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> LOGIC HÌNH THỨC: NHỮNG QUY TẮC CƠ BẢN

> CHIÊM TINH HỌC - 12 CUNG HOÀNG ĐẠO

> TỬ VI ĐẨU SỐ: Luận Mệnh - Cự Môn Hóa Kỵ - Thai Phục Vượng Tướng

> PHONG THỦY TỔNG HỢP: HÌNH THỂ KHU VƯỜN THEO PHONG THỦY

> Solar System Bodies: Neptune & Pluto