Astrology.vn - Người ta phân biệt hai loại ảo tưởng. Một số ảo tưởng do những điều kiện bên ngoài không bình thường gây ra khi người ta tri giác sự vật; lúc đó, cơ chế sinh lý vẫn hoạt động bình thường. Một số ảo tưởng khác thì do sự hoạt động có tính chất bệnh hoạn của những cơ chế sinh lý tham gia vào quá trình tri giác gây ra.

Ảo tưởng là những tri giác bị xuyên tạc về hiện thực.

Người ta phân biệt hai loại ảo tưởng. Một số ảo tưởng do những điều kiện bên ngoài không bình thường gây ra khi người ta tri giác sự vật; lúc đó, cơ chế sinh lý vẫn hoạt động bình thường. Một số ảo tưởng khác thì do sự hoạt động có tính chất bệnh hoạn của những cơ chế sinh lý tham gia vào quá trình tri giác gây ra.

Các đại diện của triết học duy tâm thường sử dụng ảo tưởng làm luận chứng để chứng minh sự không tương đồng giữa những tri giác của chúng ta với thế giới khách quan. Nhưng ngay cả việc chúng ta có thể tách những ảo tưởng ra thành một loại hiện tượng riêng và đem đối chiếu chúng với những tri giác tương ứng, thì việc đó cũng nói lên tính chất sai lầm của những “kết luận” bất khả tri. Cần phân biệt ảo tưởng với ảo giác; trái với ảo tưởng, ảo giác xuất hiện khi không có các đối tượng bên ngoài.

(t/h)

Triết Học – ASTROLOGY.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC: ÂM DƯƠNG

> LOGIC HÌNH THỨC: NHỮNG QUY TẮC CƠ BẢN

> 12 CUNG HOÀNG ĐẠO: THIÊN BÌNH - LIBRA (23/09 - 22/10)

> TỬ VI ĐẨU SỐ: Luận Mệnh - Tử Vi Tham Lang

> Solar System Bodies: Mercury - Venus

> PHONG THỦY TỔNG HỢP: NGŨ HÀNH TRONG PHONG THỦY CỦA KHU VƯỜN