Astrology.vn - Trong cuộc sống, tiền tài, địa vị, công công danh sự nghiệp và tình duyên là những lĩnh vực quan trọng của mỗi người. Đối với Nam giới, công danh sự nghiệp đóng vai trò quan trọng nhất và thường được quan tâm phân tích nhiều nhất trong mỗi lá số Bát Tự Tử Bình. Nay  tổng luận về chủ đề Công Danh Sự Nghiệp.

 

 

-  THƯƠNG-QUAN  làm DỤNG-THẦN.  THẤT-SÁT  làm DỤNG-THẦN. DƯƠNG-NHẬN CÁCH có SÁT làm DỤNG-THẦN. NGUYÊN-CỤC SÁT mạnh có ẤN : Thuộc VÕ-NGHIỆP.

-  Nguyên-Cục  THƯƠNG-QUAN  sinh  TÀI  CÁCH,  thuộc  Thương-Mại  hay  Kinh-Doanh phát tài.

- Nguyên-Cục THỰC-THẦN, làm DỤNG-THẦN nên học Văn hay Y Dược.

- CHÁNH-QUAN làm DỤNG-THẦN hay QUAN, SÁT tương-sinh, nên về Chánh-Trị hay Luật-Khoa.

- Nguyên-Cục  TÀI mạnh, NHẬT-NGUYÊN yếu,  nên về  ngành Kỷ-sư  như  Kiến-Trúc, Máy Móc.

- Nguyên-Cục nhiều TỶ, KIẾP, hành nghề Tự-Do.

- Nguyên-Cục TÀI, QUAN đều tốt, NHẬT-NGUYÊN mạnh, nên về Bộ Tài-Chánh hay Ngân-Hàng.

- Nguyên-Cục  NHẬT-NGUYÊN mạnh,  TÀI  và QUAN cũng  đắc  thời, tự-chủ  làm nên giàu có, sự-nghiệp huy-hoàng.

- Nguyên-Cục NHẬT-NGUYÊN yếu không có ẤN, hay quá mạnh không có SÁT, nên làm công cho người ta hay làm công-chức.

- Trong Bát-Tự  không    xung  hay  không  có hợp, sự-nghiệp  chuyên-nhất,  ít  có biến đổi. Nếu có nhiều xung hay nhiều hợp,  thì cách 2, 3 năm  thay đổi 1 nghề,  ít có thành công lâu dài được.

- Trong Ngũ-Hành chia  làm KIM, THỦY, MỘC, HỎA, THỔ. Nếu Nguyên-Cục lấy THỦY làm DỤNG-THẦN,nên làm sự-nghiệp có tính chất lưu động.

- MỘC làm DỤNG-THẦN, Nên canh-nông, trồng tỉa hay buôn những nghề có tính chất thuộc MỘC.

- HỎA làm DỤNG-THẦN, hay KIM làm DỤNG-THẦN nên về kỷ-nghệ, cơ-giới, hay buôn bán những nghề có tính-cách liên-quan đến HỎA, KIM.

- THỔ  làm DỤNG-THẦN,  nên mua  bán  nhà  đất,  hay  kinh-doanh những  việc  có liên-quan đến THỔ.

- Xã hội phức-tạp, nghề-nghiệp quá nhiều, những thí dụ ở trên quý-vị nên tỉnh tâm tìm tòi, có thể được thấm hiểu nhiều hơn.

(t/h)

Mệnh Lý Học -  Tử Bình Nhập Môn - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (28): TỔNG LUẬN TÍNH TÌNH [2] 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (28): TỔNG LUẬN TÍNH TÌNH [1] 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (27): TỔNG LUẬN VỀ BỆNH TẬT 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (26): TỔNG LUẬN NỮ MỆNH 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (25): LUẬN LỤC THÂN - LUẬN HUYNH ĐỆ (ANH EM) 子平八字