Astrology.vn - Tử Vi Đẩu Số hay Tử Vi là tinh mệnh thuật, cũng là nội dung quan trọng trong Mệnh Lý Học. Khác với phép suy đoán tứ trụ, nhánh mệnh lý học này cho rằng vận mệnh con người do sự an bài của các ngôi sao (tinh đẩu) vào thời điểm ra đời của người đó quyết định. 

 

 

Bởi vì các ngôi sao khác nhau có quy luật vận hành khác nhau nên chúng có ảnh hưởng khác nhau đối với vận mệnh con người. Tại sao gọi là “Tử Vi Đẩu Số”. Trong các ngôi sao có ảnh hưởng đến cát hung của vận mệnh, sao Tử Vi đứng hàng đầu cho nên có tên là “Tử Vi Đẩu Số”.

Tử Vi Đẩu Số hình thành sớm hơn phép suy đoán tứ trụ. Tương truyền nó được Trần Đoàn, một nhân vật quan trọng của Đạo Giáo phát minh vào thời Bắc Tống. Tử Vi Đẩu Số là một hệ thống tương đối phức tạp, trong đó có dấu tích vũ trụ quan của Đạo Gia, cũng có ảnh hưởng rất nhiểu của các nhân tố khác. Do đó, trong hệ thống văn hóa cổ truyền Trung Quốc, nó được liệt vào hàng đứng đầu trong Ngũ Đại Thần Số.

Các trường phái Tử Vi Đẩu Số

Tử Vi Đẩu Số có rất nhiều trường phái, nhưng chủ yếu là hai phái lớn: tam hợp và tứ hóa. Trong đó, phái Tam Hợp khi suy đoán mệnh lý chủ yếu dựa vào việc giải mã vị trí các ngôi sao. Thí dụ, Trung Châu tinh hệ được tạo nên bởi 16 ngôi sao, tác dụng tương hỗ giữa những ngôi sao này tạo nên ảnh hưởng cát hung đối với vận mệnh con người. Lý luận của trường phái này – “Tử Vi tinh quyết” – được sinh ra trên cơ sở Trung Châu tinh hệ.

Khác với phái Tam Hợp, suy đoán mệnh lý của phái Tứ Hóa được xây dựng trên cơ sở giải mã vị trí của sao Tử Vi và phi tinh tứ hóa. Phái này cho rằng, sao Tử Vi và phi tinh tứ hóa tác dụng với nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, ảnh hưởng đến vận mệnh con người. “Đẩu Số bí nghi” là cơ sở lý luận của phái này.

Hai trường phái trên có những đặc điểm riêng và đều có đóng góp to lớn đối với sự phát triển của Tử Vi Đẩu Số.

(t/h)

Tags: [Tử Vi Đẩu Số] [Tử Vi] [Tử Vi Phương Đông] [Tử Vi Trọn Đời] [Lục Thập Hoa Giáp] [60 Hoa Giáp]

Tử Vi Phương Đông - Tử Vi Đẩu Số - ASTROLOGY.vn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

>>> Các kinh điển về Tử Vi Đẩu Số

>> TỬ VI ĐẨU SỐ: Luận Thân và Mệnh Đồng Cung

>> TỬ VI ĐẨU SỐ: Luận Thân Cư Phúc Đức

>> TỬ VI ĐẨU SỐ: Luận Thân cư Quan Lộc

>> CHIÊM TINH HỌC - 12 CUNG HOÀNG ĐẠO

>> PHONG THỦY TỔNG HỢP: CÁC GIÁC QUAN - VỊ GIÁC