Astrology.vn - Tiếp sau Minh Di là quẻ Gia Nhân. Minh Di nghĩa là bị thương, ở ngoài bị thương tất nhiên quay trở lại về nhà. Về nhà, thời đạo tề gia đã được hoàn toàn, tề được gia rồi suy ra trị được quốc, bình được thiên hạ. (Quốc Văn Chu Dịch Diễn Giải - Sào Nam Phan Bội Châu). Tên quẻ: Gia Nhân là Đồng (cùng với người nhà hòa thuận vui vẻ). Thuộc tháng 6.

Gia Nhân là người ở trong một nhà. Đạo trong nhà tất có tinh thần thuộc về cha con, nghĩa chính thuộc về chồng vợ, thứ tự thuộc về tôn ti trưởng ấu, chính được luân lý, tròn vẹn, được ân với nghĩa đó là đại Gia Nhân, muốn xử được cho đúng đạo ấy, tất phải có sức sáng ở bề trong, mà hòa thuận ở bề ngoài.

 

Lời tượng

Phong tự hỏa xuất: Gia nhân. Quân tử dĩ ngôn hữu vật nhi hành hữu hằng

Lược nghĩa

Gió từ lửa ra là quẻ Gia Nhân (người nhà). Người quân tử lấy đấy mà lời nói phải có sự thực, việc làm phải theo đạo Hằng (thường xuyên).

Hà Lạc giải đoán

Những tuổi Nạp giáp: Kỷ: Mão, Sửu, Hợi; Tân: Mùi, Tỵ, Mão. Lại sanh tháng 6 là cách công danh phú quý.

THƠ RẰNG:

Rồi đây gia đạo thịnh,

Âm đức nhờ tổ tông,

Âm trạch trời cho giáng,

Hai con được cưỡi rồng

 

HÀO 1 DƯƠNG: Nhàn hữu gia, hối vong

Lược nghĩa

Ngăn ngừa (tật xấu) ngay từ lúc mới có nhà, thì không còn ăn năn gì cả.

Hà Lạc giải đoán

Ý Hào: Chính được gia đạo thì chẳng thất thế gì.

Mệnh hợp cách: Tài đức quảng đại, không những lập đươc nghiệp nhà mà dựng được quốc thể, hưởng phú quý.

Mệnh không hợp: Cũng là kẻ sĩ cẩn hậu, nhất sinh an lạc.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: đương nhàn đổi việc quan trọng, đương quan trọng thì hóa nhàn.

- Giới sĩ: thi bằng nhỏ

- Người thường: lo toan được việc, thành gia thất tăng ni trụ trì, người già kém thọ.

THƠ RẰNG:

Trong gia đạo, biết đề phòng

Việc gì định trước thì không giật mình

 

HÀO 2 ÂM: Vô du tọai, tại trung quỹ, trinh cát

Lược nghĩa

Không cầu toại ý ở xa đâu, tại trong bếp núc, giữ chính thì tốt.

Hà Lạc giải đoán

Ý Hào: Hết đạo đàn bà, đẹp nhà, đẹp cửa

Mệnh hợp cách; bình dị gần dân, nhiều người kính mến, gia đạo hưng long. Nữ mạng thì vượng chồng, lợi con, công to nội trợ.

Mệnh không hợp: Thì cũng thanh nhàn hưởng phúc.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: Về trung ương được vinh lộc

- Giới sĩ: Được học bổng hay vào nội trú

- Người thường: Thành gia, tài vật tăng bội.

THƠ RẰNG:

Việc nhà, trung thuận ắt thành

Tính đâu được đấy, xứng tình bỏ công

 

HÀO 3 DƯƠNG: Gia nhân hạc hạc, hối lệ cát, phụ tử hy hy, chung lận

Lược nghĩa

Người nhà có vẻ nghiêm ngặt, tuy ăn năn lo nguy (sợ thương ân) nhưng mà tốt, chứ như đàn bà con trẻ luông tuồng thì sau hối thẹn

Hà Lạc giải đoán

Ý Hào: Răn giữ nghiêm gia đạo, mà vẫn khoan thai.

Mệnh hợp cách: Nghiêm chỉnh giữ uy, quả quyết giữ nghĩa. Nhân tâm nể sợ thì mới tốt về sau.

Mệnh không hợp: mừng, giận bất thường, trên dưới lẫn lộn tất gia nghiệp phải đi đến điêu tàn.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan: chức nghiêm, ít khoan thứ.

- Giới sĩ: tiến thủ bình thường.

- Người thường: nửa mừng nửa lo.

THƠ RẰNG:

Trị gia phòng trước thì yên,

Heo đi chó cắn chẳng quên việc gì

 

HÀO 4 ÂM: Phú gia, đạt cát.

Lược nghĩa

Làm cho nhà hưng thịnh, tốt lắm

Hà Lạc giải đoán

Ý Hào: Làm lợi cho nước, cần có  đức

Mệnh hợp cách: có đức nhu thuận, tụ tài làm cho nước vững bền, dân sinh thỏa mãn yên vui.

Mệnh không hợp: Cũng được thóc lúa đầy đủ, làng xóm yên lành.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: Có lộc nên giàu.

- Giới sĩ: được ban thưởng

- Người thường: buôn bán có lợi. Người cô quả gặp thân nhân.

THƠ RẰNG:

Ngày dùng đủ sức phong lưu,

Chuyến đi này hẳn doanh mưu gặp thời

 

HÀO 5 DƯƠNG: Vương cách hữu gia, vật tuất, cát

Lược nghĩa

Ông vua (nguyên thủ) thấu lẽ “cũng có gia thất” thì đừng lo gì, tốt đấy (có hào 2 ứng).

Hà Lạc giải đoán

Ý hào: Lời nói có sự thực, việc làm có nếp quen.

Mệnh hợp cách: Ngôn hành đều đúng tiêu chuẩn, sẵn người giúp đỡ, điều tốt tự đem đến.

Mệnh không hợp: Cũng có cương, có nhu, đức nghiệp đều tốt.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: hiển đạt

- Giới sĩ: Thành danh

- Người thường: Gặp quý nhân

THƠ RẰNG:

Ngôi tôn đẹp, khỏi phải cầu,

Đông tây thuận bước, ngẩng đầu trời soi

 

HÀO 6 DƯƠNG: Hữu phu, uy như, chung cát

Lược nghĩa

Có tin tưởng, thêm oai nghiêm nữa, sau hẳn tốt.

Hà Lạc giải đoán

Ý Hào: Phải chỉnh việc nhà để đi tới kết quả thì mới tốt.

Mệnh hợp cách: Có văn võ, có uy tín, đối nước, đối dân là người hoàn toàn.

Mệnh không hợp: Cũng là người cương nhu đủ cả, đức rộng phúc dày.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: Vị cao quyền trọng

- Giới sĩ: Tiến thủ thành danh

- Người thường: Kinh doanh đắc ý. Nữ mạng là người đức phụ.

THƠ RẰNG:

Danh cao quyền trọng tột vời,

Tuyết khua vó ngựa, non phơi bách tùng.

(t/h)

 Hà Lạc Lý Số - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 36 - ĐỊA HỎA MINH DI

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 35 - HỎA ĐỊA TẤN

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 34 - LÔI THIÊN ĐẠI TRÁNG

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 33 - THIÊN SƠN ĐỘN

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 32 - LÔI PHONG HẰNG