Astrology.vn - Các nhà Chiêm Tinh Học thường ví cung mặt trời của bạn với vai trò bạn được giao trong một vở kịch đời. Bạn là người hướng ngoại? Bạn có dễ dàng kết bạn và giao tiếp dễ dàng trong các mối quan hệ xã hội? Là người nghiêm nghị hay phóng khoáng? Tất cả đều được giải đáp qua việc tìm hiểu về cung mặt trời.

BẢO BÌNH

20/01 - 18/02

SONG NGƯ

19/02 - 20/03

BẠCH DƯƠNG

21/03 - 19/04

 

KIM NGƯU

20/04 - 20/05

 

SONG SINH

21/05 - 20/06

 

BẮC GIẢI

21/06 - 22/07

 

SƯ TỬ

23/07 - 22/08

 

XỬ NỮ

23/08 - 22/09

 

THIÊN BÌNH

23/09 - 22/10

 

HỔ CÁP

23/10 - 21/11

 

NHÂN MÃ

22/11 - 21/12

 

SƠN DƯƠNG

22/12 - 19/01

 Chiêm Tinh Học – ASTROLOGY.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.