Astrology.vn - Tốn nghĩa là nhập-vào, nhân tình vật lý, hễ có vào được nhau, vậy sau mới ưa nhau, mà hòa duyệt được. Người trong xã hội, tất trước phải dần dà ngầm thấm, có ăn vào với nhau, thời mới sinh hòa duyệt, mà được hiệu quả đồng tâm. (Quốc Văn Chu Dịch Diễn Giải - Sào Nam Phan Bội Châu). Tên quẻ: Đoài là Duyệt (Hỷ duyệt, vui lòng, vừa ý, song hỷ...). Thuộc tháng 10.

 

Lời tượng

Lệ trạch Đoài. Quân tử dĩ bằng hữu giảng tập.

Lược nghĩa

Đầm liền với đầm là quẻ Đoài (vui vẻ) người quân tử lấy đấy mà bạn bè cùng giảng giải thực tập với nhau.

Hà Lạc giải đoán

Những tuổi nạp giáp:

Đinh: Tỵ, Mão, Sửu, Hợi, Dậu, Mùi

Lại sanh tháng 10 là cách công danh phú quý.

THƠ RẰNG:

Được dùng chính ở phương Tây

Cùng nhau giảng tập vui vầy anh em

Gió xuân đào lý ấm êm

Hóa rồng nghìn dặm ngày thêm vẫy vùng.

 

HÀO 1 DƯƠNG: Hòa đoài, cát

Lược nghĩa

Hòa vui, tốt

Hà Lạc giải đoán

Ý hào: Hoa vui đối với mọi người, nên được lòng dân.

Mệnh hợp cách: Thấm nhuần cái học của thánh hiển, văn chương là tinh hoa của đất nước, công danh lập sớm, phúc trạch dồi dào.

Mệnh không hợp: An thường hòa khí, tuy không lộc vị, cũng ruộng vườn thênh thang vui thú

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: hưởng ứng, hiệp lực với nhau, làm nên chính sự tốt đẹp.

- Giới sĩ: Bạn tốt cùng tiến tới

- Người thường: Hòa hợp, mọi việc đều vừa lòng, vợ chồng hòa thuận. Số xấu thì có thể xảy kiện tụng.

THƠ RẰNG:

Hòa vui chẳng nịnh bợ ai,

Không điều gượng gạo, sánh vai tốt lành

 

HÀO 2 DƯƠNG: Phu đoài, cát, hối vong

Lược nghĩa

Tin thực vui vẻ, tốt, khỏi ăn năn gì (hào 2 đứng đắn, không thân mật với 3 tiểu nhân)

Hà Lạc giải đoán

Ý hào: Thành thực nhưng không nịnh bợ, nên không lầm lỗi

Mệnh hợp cách: Công thành rủ xuống cả một thời đại

Mệnh không hợp: Cũng là người kết giao vui vẻ

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức và giới sĩ: Được thăng thưởng, tiến tới.

- Người thường: Mọi việc được thuận hòa.

THƠ RẰNG:

Bạn bè học tập cùng nhau

Một lòng thành tín trước sau vui hòa

 

HÀO 3 ÂM: Lai đoài, hung

Lược nghĩa

Cầu người hòa vui về với mình, xấu (Hào 3 bất trung bất chính, lại ở giữa  4 hào dương khác nào 1 gái ở giữa 4 thằng trai).

Hà Lạc giải đoán

Ý hào nịnh bợ nên xấu

Mệnh hợp cách: Giao thiệp trên với người quyền quý dưới với phú hào, tuy chẳng làm được việc gì lớn nhưng cũng an vững được chức nghiệp của mình.

Mệnh không hợp: Chỉ quen đưa đón, nịnh bợ a dua, chẳng được nể gì mà thêm người cười khinh.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: Lỗi xu nịnh, khuất tất

- Giới sĩ: Chạy chọt buồn lắm

- Người thường: Quy lụy thêm tai họa, có khi vong thân.

THƠ RẰNG:

Một vỡ, thành nghiêng sụp,

Sửa sang chửa có công

Dây câu leo đỉnh núi

Non Đoài thấy khổ không?

 

HÀO 4 DƯƠNG: Thương Đoài, Vị ninh, giới tật, hữu hỷ.

Lược nghĩa

Suy lường xem nên vui hòa với phía nào (với hào 5 dương hay 3 âm) vì vậy chưa yên lòng, nhưng cương quyết bỏ (hào 3 tiểu nhân) liền có sự vui mừng.

Hà Lạc giải đoán

Ý hào: Tuyệt giao với bọn tà nịnh, để giữ một lòng trung nên hưởng phúc.

Mệnh hợp cách: Lánh tà, gần hiền, nhường giỏi, đo đức để lập công lâu dài.

Mệnh không hợp: Hiền ác lẫn lộn, xu hướng bất định lòng chẳng yên, việc chẳng đẹp, nhưng cũng cứ cẩn thận thì trước khó sau dễ.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: Có mưu đuổi quân tà, được thăng chuyển

- Giới sĩ: Được lựa chọn vui mừng

- Người thường: Buôn bán có lợi, thêm nhân khẩu, kém hơn thì tật bệnh chẳng yên, tâm trí chưa yên ổn.

THƠ RẰNG:

Dễ chẳng dễ, khó cũng không,

Chỉ kinh chạm trán thì lòng hết vui

 

HÀO 5 DƯƠNG: Phu vu bác, hữu lệ.

Lược nghĩa

Tin vào sự tiêu tan (hào 6 âm mưu tiêu tan 5 dương) là có nguy đó.

Hà Lạc giải đoán

Ý hào: Nếu dùng nhầm kẻ gian tà là nguy hại đó.

Mệnh hợp cách: Ở ngôi tôn, lỡ dùng nhầm kẻ gian hỏng việc.

Mệnh không hợp: Chí bất định, dùng bậy người để sinh oán ghét.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: Gặp gian nịnh, dèm pha

- Giới sĩ: Buồn vì bị mất, bị đoạt.

- Người thường: Bị gian tà âm mưu vây quanh làm hại

THƠ RẰNG:

Trong có ễnh ương kêu ộp ộp

Đêm nhà ba chó cắn oang oang

(Nhất đôi thảo lý oa minh cổ

Tam khuyển sào biên giạ phệ gia)

 

HÀO 6 ÂM: Dẫn đoài

Lược nghĩa

Kéo dài sự hòa vui (được nữa chăng?).

Hà Lạc giải đoán

Ý hào: Chuyên việc làm vui người

Mệnh hợp cách: Đẹp trên vui dưới, hòa khí tưng bừng, phúc trạch vẫn thế

Mệnh không hợp: gian tà làm cổ hoặc lòng người, ai cũng ghét, việc chẳng ra sao.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: Vai trò hướng dẫn ở cấp cao

- Giới sĩ: cũng tiến dẫn, lãnh đạo, nhưng chưa rõ rệt

- Người thường: Tuy hòa đồng với mọi người, nhưng không hiển đạt được, số xấu thì có tật ách ở mắt, hoặc bị ô uế.

THƠ RẰNG:

Thu nguyệt với xuân hoa

Cảnh vật đẹp nên thơ

Chỉ bởi thời chưa đến,

Lòng rối như vò tơ.

(t/h)

 Hà Lạc Lý Số - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 57 - BÁT THUẦN TỐN

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 56 - HỎA SƠN LỮ

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 55 - LÔI HỎA PHONG

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 54 - LÔI TRẠCH QUY MUỘI

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 53 - PHONG SƠN TIỆM