Astrology.vn - Sau quẻ Phong tiếp quẻ Lữ. Phong nghĩa là thịnh lớn, thịnh lớn đã cùng cực, tất đến mất chốn ở mà phải đi ở độ. Lữ nghĩa là bỏ nhà mà đi ra ngoài làm khách. Người mà phải đi làm khách, có làm gì nên việc lớn được đâu. (Quốc Văn Chu Dịch Diễn Giải - Sào Nam Phan Bội Châu). Tên quẻ: Lữ là khách (khách lữ hành đi xa, không yên trí, lúc nào cũng phải thận trọng). Thuộc tháng 5.

 

Lời tượng

Sơn thượng hữu hỏa: Lữ: Quân tử dĩ minh thận, dung hình, nhi bất lưu ngục.

Lược nghĩa

Trên núi có lửa là quẻ Lữ (khách xa). Người quân tử lấy đấy mà sáng suốt (như lửa) thận trọng (như núi) trong việc dùng hình luật, mà chẳng để giam lâu trì trệ trong ngục.

Hà Lạc giải đoán

Những tuổi nạp giáp: Bính: Thìn, Ngọ, Thân; Kỷ: Dậu, Mùi, Tỵ. Lại sanh tháng 5 là cách công danh phú quý.

THƠ RẰNG:

Chưa về, chưa thấy dê hầu (Mùi Thân)

Quý nhân đội đầu trên đầu sáng choang.

 

HÀO 1 ÂM: Lữ tỏa tỏa, tư kỳ sở thủ tai.

Lược nghĩa

Lữ khách nhỏ nhặt, ấy là lãnh tai họa về mình.

Hà Lạc giải đoán

Ý hào: Xử sự với tư cách người khách nhỏ nhặt.

Mệnh hợp cách: Có tài khác người mà chỉ làm được nhỏ thôi, việc bị ngăn trở, công nhỏ mọn.

Mệnh không hợp: Sống với bên dưới, nhỏ nhặt quen nếu gặp dịp, kiêu ngay, lỡ bị vận bĩ thì tai họa khó lường.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: Tài đức chỉ dùng để than vãn cho nhiều

- Giới sĩ: Thấp kém, ô trọc, quê vụng

- Người thường: Chỉ bị tai họa ở khía cạnh nhỏ hẹp.

THƠ RẰNG:

Đường khó đi, họa thiết thân,

Đêm thu trăng sáng, mây vần bốn phương

 

HÀO 2 ÂM: Lữ tức thứ, hoài kỳ tư, đắc đồng bộc, trinh.

Lược nghĩa

Lữ khách đến nhà trọ, hắn mang tiền của, được người tớ bé, giữ chính.

Hà Lạc giải đoán

Ý hào: lữ khách được an lành.

Mệnh hợp cách: Văn làm đẹp nước, tài cứu được đời, trên ban vinh hiển, dưới dân mến phục, đức nghiệp cao, lâu bền.

Mệnh không hợp: không làm quan chức cũng có tư tài phong túc, nhà cửa hoa lệ, đồng bộc xúm xít, phúc dày.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức và giới sĩ: Hiển đạt, thành danh.

- Người thường: Tu đạo giỏi, người theo đông vui

THƠ RẰNG:

Quân sang, khách tới nghỉ ngơi,

Đồng bộc tử tế, tư tài không lo.

 

HÀO 3 DƯƠNG: Lữ phần kỳ thứ, táng kỳ đồng bộc, trinh lệ

Lược nghĩa

Lữ khách mà đốt quán trọ của mình (mất lòng trên) bỏ mất tớ trẻ của mình (mất lòng dưới) dù chính cũng nguy.

Hà Lạc giải đoán

Ý hào: Lữ khách chẳng gần nhân tình nên xấu

Mệnh hợp cách: Cũng phong trần, quý mà không có ngôi, cao mà chaảng có dân, thêm thù oán

Mệnh không hợp: rời tổ, đi xa lập nghiệp, động làm gì là có hối hận.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: Thôi việc.

- Giới sĩ: mất tiếng

- Người thường: Cháy nhà, người bị tai ách.

THƠ RẰNG:

Lửa cháy quán, họa theo sau,

Tư tài mất hết, nhỏ hầu bỏ đi.

 

HÀO 4 DƯƠNG: Lữu vu xử, đắc kỳ tư phủ, ngã tâm bất khoái

Lược nghĩa

Lữ khách đến chỗ ở tạm, đươc tiền của và đồ hộ thân, nhưng lòng mình chẳng được vui vẻ.

Hà Lạc giải đoán

Ý hào: được quán trọ tử tế, để lo chuyện thiên hạ.

Mệnh hợp cách: Tài đức đủ để dùng vào việc đời hoặc để cung chức võ bị, lập công ở phương ngoài, hoạt động nhiều gặp khó nhưng rồi hóa dễ.

Mệnh không hợp: Phần nhiều buôn bán ở xa nhà hoạch lợi, bôn ba hiểm trở, lòng chẳng được yên ổn.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: Trọng nhậm bên ngoài, chinh chiến có công

- Giới sĩ: Khó tiến

- Buôn bán: Được lợi, người thường lập nghiệp được ở bên ngoài, nhưng không được trọn vẹn hạnh phúc.

THƠ RẰNG:

Việc ngoài dù tốt nhưng lo,

Lòng bao thắc mắc, mưu đồ âm u

 

HÀO 5 ÂM: Xạ trĩ, nhất thỉ vong, chung dĩ dự mệnh

Lược nghĩa

Bắn con chim trĩ (con vật lông đẹp văn minh) tuy có hao mất một mũi tên, nhưng cuối cùng được ban khen.

Hà Lạc giải đoán

Ý hào: Mất ít mà được nhiều

Mệnh hợp cách: Công danh phát đạt từ lúc thanh niên, tiếng tăm lừng khắp, phúc lộc dồi dào.

Mệnh không hợp: Cũng nổi tiếng văn chương, đức nghiệp là thiện sĩ chốn hương thôn.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: Được tiến cử vào chức vụ thanh danh.

- Giới sĩ: thành danh.

- Người thường: Gần bậc tôn trưởng. Người già được kẻ tạ ơn. Phụ nhân được bằng khoán hay được giấy tờ tốt đẹp. Số xấu thì không nói tốt được.

THƠ RẰNG:

Chim bay phóng, một mũi tên,

Lộc trên trời xuống, thân liền tốt ngay

 

HÀO 6 DƯƠNG: Điểu phần kỳ sào, lữ nhân, tiến tiêu, hậu hào đào, táng ngưu vu dị, hung

Lược nghĩa

Như chim bị cháy tổ, lữ khách trước thì cười, nói, sau phải kêu gào; mất trâu (hay bò) vì tính khinh dễ, nên mắc hung họa.

Hà Lạc giải đoán

Ý hào: Lữ khách ở nơi cao quá nên mắc họa.

Mệnh hợp cách: Cậy tài ở trên đỉnh cao, kiêu nhũng sau mắc họa.

Mệnh không hợp: Cứ lang thang bôn tẩu, nhà bỏ thân tàn.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: Khó giữ được địa vị

- Giới sĩ: Có triệu chứng bay cao

- Người thường: Đương tốt thì bị hao tổn, hoặc nên dời chỗ ở và tu tạo thì tránh được tai họa, hoặc bị đau mắt, tai ách lửa điện, đại khái cái vinh là mầm của cái họa.

THƠ RẰNG:

Nhà cao, trâu thấp, đều lo

Chim rừng cháy tổ, cười hò thảm thương.

(t/h)

 Hà Lạc Lý Số - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 55 - LÔI HỎA PHONG

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 54 - LÔI TRẠCH QUY MUỘI

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 53 - PHONG SƠN TIỆM

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 52 - BÁT THUẦN CẤN

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 51 - BÁT THUẦN CHẤN