Astrology.vn - Vai bằng bặn là vai có tướng tốt. Vai xuôi như vai lọ, thân thể bạc nhược. Vai lệch vất vả. Ngực nở nang, phong mãn, lồng ngực rộng rãi bằng phẳng chứng tỏ đảm thức khí độ lớn. Nếu óp ngắn bần tiện. Bụng ví như cái lò nung nấu biến chế đồ ăn nuôi thân thể gồm ruột, dạ dày. Bụng tốt tướng phải tròn to, chắc xệ xuống phía dưới trông thanh khiết.

 

 

Tướng Vai

Vai chim ưng so lên gần tai, người chắc nịch (Xin chớ lầm với vai mấy ông nghiện thuốc phiện) dĩ nhiên thuộc loại người gầy xương lớn, lúc gặp thời sự nghiệp rất lớn. Sơ vận thường túng quẫn, một khi đã vỗ cánh thì bay lên đến tận từng mây, phát như lôi nhưng lại chóng tàn.

            Diêu kiên giả đằng thượng tất tốc

            Khủng bất đa thời.

Đó là tướng Mã Chu đời nhà Đường do Viên Thiên Chính phê.

Nếu vai so mà không thuộc cốt cách diên kiên, đầu lại rụt là tiện tướng.

Vai bằng bặn là vai có tướng tốt.

Vai xuôi như vai lọ, thân thể bạc nhược.

Vai lệch vất vả.

 

Tướng Ngực Bụng

Sách “Linh Sơn Bí quyết” viết:

Con tim là chỗ ở của thần.

Lá gan là chỗ của hồn.

Lá lách (tì) là chỗ ở của ý chí.

Lá phổi là chỗ ở của trí tuệ.

Tất cả đều nằm trong ngực, bụng, tài hoa khí phách đều nằm đấy.

Ngực tối kỵ gồ nhọn như ức con gà, lười, hung dữ, hiếu sắc tham dâm.

Ngực nở nang, phong mãn, lồng ngực rộng rãi bằng phẳng chứng tỏ đảm thức khí độ lớn. Nếu óp ngắn bần tiện.

Bụng ví như cái lò nung nấu biến chế đồ ăn nuôi thân thể gồm ruột, dạ dày.

Bụng tốt tướng phải tròn to, chắc xệ xuống phía dưới trông thanh khiết. Nếu bụng to phía trên gọi là cẩu phúc (bụng chó) nghèo hèn, ngu ngốc.

Hứa Phụ dạy rằng:

Bụng nhỏ mà xệ xuống đại phú. (Phúc tiểu nhi hạ, đại phú).

Bụng to mà xệ xuống danh vang thiên hạ. (Đại phúc thuỳ hạ danh biến thiên hạ).

Bụng lớn như đàn bà chửa tiếng tăm lừng lẫy. (Phúc như bão nhi, vạn quốc danh đề).

Bụng như bụng chim sẻ, vô gia cư. (Phúc như tước phúc bần tiện vô ốc).

Xem tướng bụng cần lưu ý mấy điểm tròn xệ, chắc.

Nếu bụng bự núng nính nhiều mỡ hơn thịt, nhiều thịt hơn xương cốt thì lại là tướng bồi bàn, phổ ky.

Bụng to cần rốn sâu lớn, nếu rốn lồi không tốt.

Sách tướng có câu: “Tễ khả nạp quất”, rốn có thể nhét vừa quả quất, quý tướng.

(Theo "Tướng Mệnh Khảo Luận" )

 

Tags: [Nhân Tướng Học] [Tướng Pháp]  [Tướng Mệnh Khảo Luận] [TướngMặt DiệnTướng] [Tướng Tay]  [Tướng Nữ] [Tướng Nốt Ruồi]

 

Nhân Tướng Học - Tướng PhápAstrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> TƯỚNG MỆNH KHẢO LUẬN (47): LUẬN XEM TƯỚNG CỔ - TƯỚNG LƯNG 人相學

> TƯỚNG MỆNH KHẢO LUẬN (46): LUẬN XEM TƯỚNG MIỆNG 人相學

> TƯỚNG MỆNH KHẢO LUẬN (45): LUẬN XEM TƯỚNG MŨI - TỊ TƯỚNG 人相學

> TƯỚNG MỆNH KHẢO LUẬN (44): LUẬN XEM TƯỚNG TAI - NHĨ TƯỚNG 人相學

> TƯỚNG MỆNH (43): LUẬN XEM TƯỚNG MẮT - MẮT CÓ UY - MẮT BỆNH TẬT 人相學