Astrology.vn - Sau quẻ Bác là quẻ Phục. Vật lý không bao giờ tuyệt đối cùng tận, Bác đến hào thượng là cùng cực ở trên, tất quay trở lại ở dưới. Đạo lý ở đời phải có biến đổi, nhưng vì người ta không biết mà thôi. (Quốc Văn Chu Dịch Diễn Giải - Sào Nam Phan Bội Châu). Tên Quẻ: Phục là Phản (trở lại). Thuộc tháng 11.

 

Lời tượng

Lôi tại địa trung: Phục. Tiên vương dĩ Chí Nhật bế quan, thương lữ bất hành, hậu bất tỉnh phương

Lược nghĩa

Sấm ở trong đất là quẻ Phục. Đấng Tiên Vương lấy ngày Đông Chí mà đóng cửa quan, lái buôn, khách xa không đi đâu, vua không đi xem xét địa phương.

Hà Lạc giải đoán

Những tuổi Nạp Giáp: Canh: Dần, Thìn, Ngọ; Quý hoặc Ất: Sửu, Hợi, Dậu. Lại sanh tháng 11 là cách công danh phú quý.

THƠ RẰNG:

Một đời danh lợi thực hư

Quay đầu chỉ thấy thân cô mộng tàn

 

HÀO 1 DƯƠNG: Bất viễn phục, vô kỳ hối, nguyên cát.

Lược nghĩa

Chẳng xa đã trở lại, không hối lớn, tốt nhất.

Hà Lạc giải đoán

Ý Hào; lòng ở việc thiện, tiến trên đường đạo.

Mệnh hợp cách: Tài lớn, tiến thủ đều hợp lý, khai cơ sáng nghiệp phúc trạch to.

Mệnh không hợp: Tu tỉnh, không cần văn hoa, vui với đạo.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: Vị cao, gần nguyên thủ.

- Giới sĩ: đỗ cao

- Người thường: kinh doanh đắc lợi.

THƠ RẰNG:

Dương khí lên, thân tốt,

Non cao trùng điệp xanh,

Ngựa đi Đông Bắc đó,

Gặp chuột hẳn an lành,

 

HÀO 2 ÂM: Hưu phục, cát

Lược nghĩa

Trở lại một cách đẹp đẽ, tốt.

Hà Lạc giải đoán

Ý Hào: Người trở lại thiện là người thiện như mình.

Mệnh hợp cách: ngay thẳng, không kiêu, lập công hưởng phúc.

Mệnh không hợp: an bần, đạt mệnh, thọ.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: được phục chức.

- Người thường: là phú hào, lâm nguy được an, bệnh khỏi, hưu nghỉ.

THƠ RẰNG:

Người nhân thân với xóm làng

Cá về sông Tứ nhảy sang hóa rồng

 

HÀO 3 ÂM: Tần phục, lệ. Vô cửu

Lược nghĩa

Trở lại mấy lần, tưởng nguy mà không lỗi

Hà Lạc giải đoán

Ý Hào: cải lỗi nhiều lần không hối thẹn.

Mệnh hợp cách: tuy sửa đổi theo điều thiện, nhưng chưa được là quý nhân, lúc tiến lúc thoái, hoặc thị hoặc phi.

Mệnh không hợp: Muốn cầu cái dễ trong cái khó, cầu cái dài trong cái ngắn, uất ức.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: Khó ổn định.

- Giới sĩ: đầu sổ, thành danh.

- Người thường: Muốn nhanh hóa chậm, trở đi trở lại, nghi hoặc lầm lẫn.

THƠ RẰNG:

Quanh co chưa mở được thời

Thủ thương nhìn rõ việc đời sẽ hay.

 

HÀO 4 ÂM: Trung hành độc phục

Lược nghĩa

Đi đúng giữa, một mình trở lại (với đạo lý) giữa đám tiểu nhân (5 hào âm).

Hà Lạc giải đoán

Ý Hào: Đẹp ở chỗ không ám muội giữa đám tiểu nhân.

Mệnh hợp cách: tuy ở thời loạn ô trọc, mà một mình giữ được đạo trung, hưởng lộc trong lành.

Mệnh không hợp: làm khách đường xa, lính đóng xa, cô độc.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: được phục chức.

- Giới sĩ: nổi danh

- Người thường: hoạch lợi

THƠ RẰNG:

Tung câu rồi lại giựt về

Trần ai muốn dứt mọi bề phân minh

Kình ngao tùy ở tay mình,

Sao còn khốn khổ như tình hồ nghi.

 

HÀO 5 ÂM: Đôn phục, vô hối

Lược nghĩa

Đầy đặn trở lại, không ăn năn gì.

Hà Lạc giải đoán

Ý hào: Trở lại đường thiện, với đạo là một.

Mệnh hợp cách: Quân tử trung hậu

Mệnh không hợp: tuy không có cách quý, nhưng cũng có ruộng vườn to tát.

XEM TUẾ VẬN

- Quan chức: thăng chuyển.

- Giới sĩ: đỗ đạt, được tiến cử.

- Người thường: tích trữ có lời, phòng có tang. Lo cho phụ thân.

THƠ RẰNG:

Năm hồ yên lặng trăng cao

Thuyền câu vớ được mấy ngao đem về.

 

HÀO 6 ÂM: Mê phục hung: hữu tai sảnh, dụng hành sư, chung hữu đại bại, dĩ kỳ quốc quân hung, chí vu thập niên bất khắc chinh.

Lược nghĩa

Hôn mê ở thời phục là xấu: có vạ ngoài lỗi trong, dùng hành quân sau thua to, đến nỗi quốc quân bị xấu, tới mười năm chẳng tiến lên được nữa

Hà Lạc giải đoán

Ý Hào: sau cùng hôn mê không biết trở lại là xấu.

Mệnh hợp cách: Biết đổi lỗi hóa thiện thì vẫn phú quý.

Mệnh không hợp: Hôn mê mãi nên tật ách thương tàn, phá nhà hại nước.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: Tham quyền cố vị, bị chê.

- Giới sĩ: bị nhục.

- Người thường: cứ mê nên khổ, tĩnh, lặng lẽ thì an lành, xáo động thì nguy.

THƠ RẰNG:

Mê rồi trở lại được sao,

Tai ương tự đến, ai nào cứu cho

(t/h)

Hà Lạc Lý Số - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 23 - SƠN ĐỊA BÁC

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 22 - SƠN HỎA BÍ

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 21 - HỎA LÔI PHỆ HẠP

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 2 - DƯỠNG THÂN 老子 道德經

> 12 CUNG HOÀNG ĐẠO: SƯ TỬ - LEO (23/7-22/8)

> TỬ VI ĐẨU SỐ: LUẬN TUẦN TRIỆT