Astrology.vn - Các bộ sách Tử Vi kinh điển gồm có: Tử Vi tinh nghĩa, Triệu Thị Minh thuyết Tử Vi kinh, Đông A di sự, Tử Vi đại toàn, Tử Vi Đẩu Số toàn thư, Tử Vi âm dương chính nghĩa-Lã Ngọc Thiềm, Tử Vi âm dương chính nghĩa-Ma Y, Tử Vi thiển thuyết, Lịch số Tử Vi toàn thư, Ma Thị phú…

 Hiện nay, theo những người quan tâm nghiên cứu về Tử Vi, có các bộ sách Tử Vi kinh điển:

Tử Vi Chính Nghĩa, tương truyền bộ này do Hy Di tiên sinh truyền cho Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dẫn.

Triệu Thị Minh Thuyết Tử Vi Kinh, do Cẩm Chướng thư cục Thượng Hải ấn hành năm 1921.

Đông A di sự, bộ này không phải là bộ sách nghiên cứ về Tử Vi mà là bộ sách chép các học thuyết đời Trần, trong đó có phần chép về Tử Vi. Bộ sách do ba người liên tiếp ghi chép, đó là Huệ Túc phu nhân-vợ của Trần Thái Tông; Đoàn Nhữ Hài, vị tể tướng đời Trần; Trần Nguyên Đán-học trò của Huệ Túc.

Tử Vi Đại Toàn, bộ này do các văn thần nhà Thanh nghiên cứu tổng hợp hết các sách cổ kim về Tử Vi và biên soạn lại. Đây không phải là bộ biên tập nghiên cứu mà chỉ là sao chép lại. Bản sao do Cẩm Chướng thư cục xuất bản tại Thượng Hải năm 1921.

Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư, trương truyền do La Hồng Tiên biên soạn, rất giản lược, nhưng giống bộ Tử Vi Chính Nghĩa. Có thể nói đây là bộ Tử Vi Chính Nghĩa yếu lược. Bộ này do Cẩm Chướng thư cục xuất bản năm 1921 tại Thượng Hải.

Tử Vi Âm Dương Chính Nghĩa, bộ này do Lã Ngọc Thiềm và các Tử Vi gia thuộc bắc phái biên tập nên thường thêm chữ Bắc tông để phân biệt với Nam tông.

Tử Vi Âm Dương Chính Nghĩa do Ma Y biên soạn vào đời Tống, sau được các Tử Vi gia thuộc Nam phái bổ túc sửa đổi nên thường thêm vào chữ Nam tông để phân biệt với Bắc tống. Bản này khắc in vào thời Thanh Khang Hy, nhưng không ghi rõ năm nào.

Tử Vi Thiển Thuyết, đây là bộ tổng luận về Tử Vi do Lưu Bá Ôn một đại khai quốc công thần của nhà Minh biên soạn. Có bản khắc in vào đời Thanh Khang Hy, nhưng không ghi rõ năm nào.

Lịch Số Tử Vi Toàn Thư, bộ này do Hứa Quang Chi đời Minh biên soạn.

Ma Thị Phú là một bài thơ giải thích những kết hợp cơ bản của các sao trong Tử Vi.

(t/h)

Tags: [Tử Vi Đẩu Số] [Tử Vi] [Tử Vi Phương Đông] [Tử Vi Trọn Đời] [Lục Thập Hoa Giáp] [60 Hoa Giáp]

Tử Vi Phương Đông - Tử Vi Đẩu Số - ASTROLOGY.vn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

>> Tử Vi Đẩu Số và các trường phái Tử Vi Đẩu Số

>> TỬ VI ĐẨU SỐ: Luận Thân và Mệnh Đồng Cung

>> TỬ VI ĐẨU SỐ: Luận Thân Cư Phúc Đức

>> TỬ VI ĐẨU SỐ: Luận Thân cư Quan Lộc

>> 12 CUNG HOÀNG ĐẠO: THIÊN BÌNH - LIBRA (23/09 - 22/10)

>> PHONG THỦY TỔNG HỢP: CÁC GIÁC QUAN - KHỨU GIÁC