Astrology.vn - Sau quẻ Phục là quẻ Vô Vọng. Đã phục rồi thì không cần càn. Người ta sở dĩ làm càn vì quên mất thiên lý. Hễ đã biết trở lại theo thiên lý, thời có làm càn nữa đâu. Vô Vọng phát động bằng tư tưởng, hoạt động bằng hành vi, mà tất thảy đều hợp với lẽ trời. (Quốc Văn Chu Dịch Diễn Giải - Sào Nam Phan Bội Châu). Tên quẻ: Vô vọng là vô dục vọng (tự nhiên). Thuộc tháng 2.

 

Lời tượng

Thiên hạ lôi hành, vật dữ vô vọng. Tiên vương dĩ mậu đối thời, dục vạn vật.

Lược nghĩa

Dưới trời sấm động, mọi vật được bẩm tính, đó là quẻ Vô vọng (tự nhiên). Đấng Tiên Vương lấy đấy mà đem cái thịnh vượng từng thời tiết để nuôi muôn loài.

Hà Lạc giải đoán

Những tuổi Nạp Giáp: Canh: Tý, Dần, Thìn; Nhâm: Ngọ, Thân, Tuất. Lại sanh tháng 2 là cách công danh phú quý.

THƠ RẰNG:

Thân này bằng cấp cũng không,

Anh hùng đồ điếu lập công phi thường

 

HÀO 1 DƯƠNG: Vô vọng, cát

Lược nghĩa

Để tự nhiên tốt

Hà Lạc giải đoán

Ý Hào: Lấy lòng thành mà tác động thì việc gì chẳng được.

Mệnh hợp cách: Đại triển chí hướng, là nhân vật quan trọng của nước, hưởng phúc, lộc vinh.

Mệnh không hợp: Cũng là người tốt, thành thực, bình sinh không vọng động, sống an ổn.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: Được trên yêu dưới kính

- Giới sĩ: Tiến thủ thành danh.

- Người thường: hoạch lợi

THƠ RẰNG:

Đường mê qua lại lầm lẫn,

Sau nên sự nghiệp, phong trần sạch không

 

HÀO 2 ÂM: Bất canh hoạch, bất tri dư, tắc lợi hữu du vãng.

Lược nghĩa

Chẳng cầy đi cầy lại, chẳng gặt hái, cứ tiến hành thời có lợi.

Hà Lạc giải đoán

Ý Hào: lòng công bằng, việc làm ích lợi.

Mệnh hợp cách: Vừa ngay thẳng, vừa hiếu thuận, chẳng kể công mà công đến, phú quý tự nhiên, bình sinh an nhàn.

Mệnh không hợp: Chí hướng vô định, lưu đãng, ự kiêu, sinh kế khó khăn.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: tiến tới.

- Giới sĩ: đỗ trung khoa.

Không phải lao tâm lao lực mà nên giàu sang. Buôn bán ra ngoài hoạch lợi.

- Người thường: chỉ được những lợi lặt vặt.

THƠ RẰNG:

Tâm thành đừng vọng động mà,

Đất bằng phòng lúc phong ba bất kỳ

 

HÀO 3 ÂM: Vô vọng chi tai, hoặc hệ chi ngưu, Hành nhân chi đắc, ấp nhân chi tai.

Lược nghĩa

Cái vạ tự nhiên, ví như buộc con trâu, người qua đường lấy trâu, người ở ấp ấy bị vạ lây.

Hà Lạc giải đoán

Ý Hào: vốn không làm nên vạ mà vạ tự nhiên đến.

Mệnh hợp cách: đức đủ để cầu tránh được tai vạ, hưởng phú quý, phúc trạch.

Mệnh không hợp: chạy chọt, quỷ quyệt, thường đeo vạ.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: lợi cho quân, hại cho ấp.

- Giới sĩ: Khó tiến thủ, nhà nông tăng súc vật của cải, đi buôn thêm lợi.

- Người thường: việc tự đâu làm tổn tài thiệt thân.

THƠ RẰNG:

Vui buồn va chạm nao nao,

Lo toan trong cuộc, ba đào chưa yên

 

HÀO 4 DƯƠNG: Khả trinh, vô cửu

Lược nghĩa

Có thể giữ bền chính thì không lỗi gì

Hà Lạc giải đoán

Ý hào: Giữ chính thì ít lỗi lầm.

Mệnh hợp cách: quân tử, một mình giữ được điều thiện, phúc trạch rộng lớn.

Mệnh không hợp: bình sinh thong thả, y thực phong túc.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức và Giới sĩ: Giữ chức - vụ cũ.

- Người thường: Giữ nghiệp cũ, thực tế, đừng hão huyền.

THƠ RẰNG:

Đức rộng, vị lại khiêm nhường,

Hồn nhiên tin báo cát tường đến nơi.

 

HÀO 5 DƯƠNG: Vô vọng chi tật, vật dược, hữu hỹ.

Lược nghĩa

Tự nhiên bị bệnh, chớ thuốc thang gì (tự nhiên khỏi) có mừng.

Hà Lạc giải đoán

Ý Hào: trên dưới hòa hợp, nếu ngoài ý muốn có xảy chuyện gì, êm ngay.

Mệnh hợp cách: Tài đức, cứu nguy giúp nước ích nhà, làm tiêu chuẩn cho đời sau.

Mệnh không hợp: Cũng có phúc, tai không, mừng đến.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: Tiến tới. Dù có sự bất ngờ chẳng tốt, tự nhiên sáng tỏ.

- Người thường: bệnh không thuốc thì khỏi, việc thành sự sinh nở tốt lành.

THƠ RẰNG:

Bệnh tự khỏi, chẳng lo gì.

Cánh buồm Tây Bắc chuyển đi nhẹ nhàng.

 

H

 

 

ÀO 6 DƯƠNG: Vô vọng, hành hữu sảnh, vô du lợi

Lược nghĩa

Để tự nhiên, làm thì hại, không lỗi gì.

Hà Lạc giải đoán

Ý Hào: tin chắc quá thì rồi hết cả tin.

Mệnh hợp cách: Giữ nhưng thông biến thì mới phòng được nguy, bảo vệ được phúc trạch.

Mệnh không hợp: Chí lớn mà mưu vụng nên tất tả ngược xuôi, cô độc, tai vạ đến.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: không đi đúng đường lối chính trị nên bị truất giáng, hay phải trốn tránh trách nhiệm.

- Giới sĩ: không đạt lý.

- Người thường: Không hiển việc, không biết gió chiều nào che chiều ấy. Số xấu có thể nguy tới thân.

THƠ RẰNG:

Vọng động chi cho mệt,

Thủ thường thân mới an.

Quế trăng soi bóng nước

Hoa nở buổi đông hàn

t/h)

Hà Lạc Lý Số - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 24 - ĐỊA LÔI PHỤC

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 23 - SƠN ĐỊA BÁC

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 22 - SƠN HỎA BÍ

> 12 CUNG HOÀNG ĐẠO: BẮC GIẢI - CANCER (21/6 - 22/7)

>TỬ VI ĐẨU SỐ: LUẬN THÁI DƯƠNG CƯ HỢI TÝ

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 1 - THƯỢNG THIÊN THỂ ĐẠO 老 子 道 德 經