Astrology.vn - Tỷ nghĩa là tỷ phụ với nhau. Đã Tỷ với nhau, tất phải có chốn súc dưỡng. Vậy nên sau quẻ Tỷ là quẻ Tiểu Súc. Chữ Súc có hai nghĩa: một nghĩa, Súc là nuôi nhau, tức là Súc tụ; một nghĩa khác, Súc là ngăn đón, là súc chỉ. (Quốc Văn Chu Dịch Diễn Giải - Sào Nam Phan Bội Châu). Tên Quẻ: Tiểu Súc là Tắc (sự bế tắc nhỏ, chờ sắp giải quyết). Thuộc tháng 11.

 

Lời tượng

Phong hành thiên thượng: Tiểu Súc Quân Tử dĩ ý văn đức.

Lược nghĩa

Gió đi trên trời là quẻ Tiểu Súc. Người quân tử lấy đấy mà hãy cứ làm đẹp văn đức (để chờ thời mới hành động).

Hà Lạc giải đoán

Những tuổi Nạp Giáp: Giáp hoặc Nhâm: Tý, Dần, Thìn; Tân: Tỵ Mão, Mùi. Lại sanh tháng 11 là cách công danh phú quý.

THƠ RẰNG:

Trường sơn muốn vượt về thăm.

Con thuyền trăng chiếu, âm thầm quê ta.

 

HÀO 1 DƯƠNG: Phục tự đạo, Hà kỳ cửu? Cát

Lược nghĩa

Trở lại đường lối của mình. Có chi là lỗi? Tốt.

Hà Lạc giải đoán

Ý Hào: Tiến mà được điều chánh đáng, thế là tốt.

Mệnh hợp cách: thuận lẽ thì tiến, biết cơ thì ngừng, kẻ tầm thường không lách được vào đâu mà nói.

Trên dưới vừa lòng.

Mệnh không hợp: cũng là kẻ sĩ nghiêm chỉnh, không chuộng phù hoa, tuy ở chỗ nghịch mà không a dua tăng ni.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: Nếu đang nghỉ thì được phục chức.

- Giới sĩ: Khôi phục nghề tự do.

- Người thường: đi xa trở về. Số xấu thì tiến thoái trì nghi, bị ngờ vực, thiên kiến.

THƠ RẰNG:

Mùa hè nhiều truyện gian truân

Người nhà người cửa sợ phần tai ương

 

HÀO 2 DƯƠNG: Khiên phục, cát

Lược nghĩa

Kéo dắt nhau trở lại (đường cũ) tốt.

Hà Lạc giải đoán

Ý Hào: đồng đạo cùng đi.

Mệnh hợp cách: bạn với người hiền, lãnh đạo, đạt chí.

Mệnh không hợp: hay chơi với tiểu nhân, tuy vị có quý, nhưng không làm được việc lớn.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: làm trưởng, có đường lên.

- Giới sĩ: là tay lãnh đạo xuất sắc.

- Người thường: cùng bạn, kinh doanh được việc, số xấu bị liên quan lôi thôi, đâm hỏng việc.

THƠ RẰNG:

Dắt nhau cùng bạn tương tri

Đồng tâm hợp chí, việc gì chẳng nên.

 

HÀO 3 DƯƠNG: Dư thoát phúc, phu thê phản mục

Lược nghĩa

Xe long trục, vợ chồng trái mắt nhau

(Hào 3 hận hào 4 ngăn đường tiến).

Hà Lạc giải đoán

Ý Hào: Vì cương quá, nên bị có kẻ ghìm lại.

Mệnh hợp cách: Cũng chỉ kinh doanh việc nhỏ, tham vọng lớn sẽ bị tổn hại.

Mệnh không hợp: Cương quá, không nghe lời răn, sẽ bị hại hoặc mất tin nhau, vợ chồng bất hòa, bạn bè khẩu thiệt, huyết khí tổn thương.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: đường vinh hóa nhục, tiến hóa thoái, hoặc đau mắt, đau chân. Hoặc người nhà bị tật bệnh.

THƠ RẰNG:

Ngựa lồng cầu gãy đông tây

Đường đời đi đến bước này mà kinh...

 

HÀO 4 ÂM: Hữu phu, huyết khử, dịch xuất, vô cữu.

Lược nghĩa

Có thể tin tưởng: Máu tan (thương tích lành lại), lo hết không lỗi gì.

Hà Lạc giải đoán

Ý Hào: Cảm phục được lòng người nên mọi tai họa đều hết.

Mệnh hợp cách: Người quý lại gặp tri kỷ. Được thuyên chuyển tốt, buồn hóa vui, xấu hóa tốt.

Mệnh không hợp: hay nghi hoặc, không định kiến, hoặc bị bệnh chân, hơi độc. Không hòa thuận, buồn lo kể ngày.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: được tiến cử, ở lâu được đổi.

- Giới sĩ: hợp chí trên, cửa giới rộng mở.

- Người thường: cảm được nhân tình, kinh doanh tạm được. Số xấu đề phòng tổn thương thân thể.

THƠ RẰNG:

Tây nam, ngựa chạy, sáng ngời

Cây khô mà gặp xuân trời lại xanh

 

HÀO 5 DƯƠNG: Hữu phu, loan như. Phú dĩ kỳ lân.

Lược nghĩa

Có thể tin tưởng, kéo dắt (người khác) lên như (ư) giàu có (được lòng) cả hàng xóm.

(Hào 5 cảm hóa được tất cả)

Hà Lạc giải đoán

Ý Hào: đức lớn cảm hóa lòng người, ngăn ngừa tàn bạo.

Mệnh hợp cách: quý mà không kiêu, phú mà biết giúp người, thân sơ cùng lòng, coi nhau như anh em, nên xa gần đều ngưỡng mộ.

Mệnh không hợp: Nhờ có của mà được thu dụng, hoặc có người ám trợ. Hưởng phúc bình thường.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: trên mến dưới kính, lên chức.

- Giới sĩ: tâm đầu ý hợp, nên danh

- Người thường: được giúp đỡ, vừa lòng.

THƠ RẰNG:

Đức tin trên dưới một lòng

Xảy khi hoạn nạn đều cùng thương nhau.

 

HÀO 6 DƯƠNG: Ký vũ, ký xử, thượng đức tải, phu trinh lệ, nguyệt cơ vọng, quân tử chinh hung.

Lược nghĩa

Đã mưa, đã ổn rồi (hào 4 âm đã được lòng cả 5 hào dương). Sự sùng đức (đối với phe âm) đã chở đầy (nhưng ví như) người đàn bà cố chấp, có thể nguy đấy. Mặt trăng gần tới rằm (âm thịnh lắm) người quân tử đừng vội tiến hành mà xấu.

Hà Lạc giải đoán

Ý Hào: Tôn sùng đức mạnh của phe âm là hại đấy.

Mệnh hợp cách: nuôi thân, chứa của dồi dào, không hư tổn gì.

Mệnh không hợp: hễ có lợi danh là có tổn phá. Nữ mệnh thì trắc nết, kém thọ, hay bị tai tật.

XEM TUẾ VẬN:

- Quan chức: dễ ngã về đường bất chính, tối tăm.

- Giới sĩ: bị bài xích

- Người thường: bị mắc gian kế, thị phi, nhũng nhiễu lui bước ở yên thì tránh tai hại.

THƠ RẰNG:

Mưa rồi, trên dưới cảm thông

Nhưng còn nghi hoặc thành công với đời.

(t/h)

Hà Lạc Lý Số - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 08 - THỦY ĐỊA TỶ

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 07 - ĐỊA THỦY SƯ

> HÀ LẠC LÝ SỐ: QUẺ 06 - THIÊN THỦY TỤNG

> 12 CUNG HOÀNG ĐẠO: SƯ TỬ - LEO (23/7-22/8)

> TỬ VI ĐẨU SỐ: Luận Mệnh - Tham Lang Vũ Khúc đồng hành

> PHONG THỦY TỔNG HỢP: ĐƯỜNG VÀO NHÀ - LỐI ĐI - CỬA TRƯỚC