Astrology.vn - Phần này Lão Tử luận Đạo và có liên quan tới vấn đề chính trị - xã hội. Tuy vậy, cách thức trình bầy và tính triết lý không phù hợp với Đạo Vô vi, e rằng phần này có thể do người đời sau thêm vào. “Nếu ta hốt nhiên hiểu biết thì ta đi theo con đường lớn, chỉ sợ con đường tà. Đường lớn thật bằng phẳng, mà ta lại thích con đường nhỏ quanh co.”

 

Nguyên Văn Hán Tự

使 , , .

.

, , ; , , , , , !

 

Dịch Hán Việt

Sử ngã giới nhiên hữu tri, hành ư đại đạo, duy thi thị uý.

Đại đạo thậm di nhi dân hiếu kính.

Triều thậm trừ, điền thậm vu, sương thậm hư; phục văn thái, đái lợi kiếm, yếm ẩm thực, tài hoá hữu dư, thị vị đạo khoa, phi đạo dã tai!

 

Dịch nghĩa

Nếu ta hốt nhiên hiểu biết thì ta đi theo con đường lớn, chỉ sợ con đường tà.

Đường lớn thật bằng phẳng, mà ta lại thích con đường nhỏ quanh co.

Triều đình thật ô uế, đồng ruộng thật hoang vu, kho lẫm thật trống rỗng; mà họ bận áo gấm thêu, đeo kiếm sắc, ăn uống chán mứa, của cải thừa thãi. Như vậy là trộm cướp chứ đâu phải là hợp đạo! 

 

Luận giải

Câu đầu: “giới nhiên” có người hiểu là “một chút”, lại có người hiểu là “vững vàng”. – Chữ “thi” tức là chữ  đọc là “di” (hay đà), nghĩa là “tà”.

Đoạn sau, chữ “trừ”, có người hiểu là lộng lẫy, sạch sẽ. Chữ “khoa” có người hiểu là khoe khoang, nói láo. Vương Tiên Thận cho như vậy là vô nghĩa; nên đổi là “vu”   (ống sáo). Trong một cuộc hoà tấu, tiếng sáo nổi lên rồi các tiếng khác hoạ theo; như vậy “đạo vu” là kẻ cầm đầu đạo tặc.

Giọng chương này gay gắt không kém giọng Mặc tử khi Mặc chê các vua chúa là đại bất nghĩa, đáng trăm tội chết, và giọng của Mạnh tử khi Mạnh mắng những ông vua để cho loài thú ăn thịt dân (vì nuôi ngựa cho mập để cho dân đói), nên chúng tôi ngờ rằng không phải lời Lão tử mà của người đời sau viết.

 

(theo: thaicucthieugia.com)

 

   Đạo LãoLão Tử Đạo Đức Kinh - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 52 - QUY NGUYÊN 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 51 - DƯỠNG ĐỨC 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 50 - QUÝ SINH 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 49 - NHIỆM ĐỨC 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 48 - VONG TRI 老子 道德經