Astrology.vn - Lão Tử luận về cách thức dưỡng Đức: Đạo và Đức vô cùng vĩ đại, “không làm mà làm”, chỉ “tự nhiên nhi nhiên”. Đạo sinh ra vạn vật, Đức bao bọc, bồi dưỡng, nuôi lớn tới thành thục  che chở vạn vật. Tuy sinh dưỡng vạn vật mà không chiếm cho mình, làm mà không cậy công, để cho vạn vật tự lớn lên mà mình không làm chủ, như vậy là đức Huyền Diệu.

 

 

Nguyên Văn Hán Tự

, , , .

.

, , .

, , , , , , , .

, , .

.

 

Dịch Hán Việt

Đạo sinh chi, đức súc chi, vật hình chi, thế thành chi.

Thị dĩ vạn vật mạc bất tôn đạo nhi quí đức.

Đạo chi tôn, đức chi quí, phù mạc chi mệnh nhi thường tự nhiên.

Cố đạo sinh chi, đức súc chi, truởng chi, dục chi, đình chi, độc chi, dưỡng chi, phú chi.

Sinh nhi bất hữu, vi nhi bất thị; trưởng nhi bất tể.

Thị vị huyền đức.

 

Dịch nghĩa

Đạo sinh ra vạn vật (vì là tổng nguyên lí), Đức bao bọc mỗi vật (vì là nguyên lí của mỗi vật), vật chất khiến cho mỗi vật hình thành, hoàn cảnh (khí hậu, thuỷ thổ…) hoàn thành mỗi vật. Vì vậy mà vạn vật đều tôn sùng Đạo và quí Đức. Đạo sở dĩ được tôn sùng, Đức sở dĩ được quí là vì đạo và đức không can thiệp, chi phối vạn vật mà để vạn vật tự nhiên phát triển.

Đạo sinh ra vạn vật, Đức bao bọc, bồi dưỡng, nuôi lớn tới thành thục  che chở vạn vật. Tuy sinh dưỡng vạn vật mà không chiếm cho mình, làm mà không cậy công, để cho vạn vật tự lớn lên mà mình không làm chủ, như vậy là đức Huyền Diệu.

 

Luận giải

Theo Hà Thượng Công, chữ “đình” tức là chữ “thành” , chữ “độc” tức là chữ “thục” vì âm như nhau, dùng thay nhau.

Đạo và Đức cũng như Thể và Dụng trong triết lý của Dịch vậy. Thật uyển chuyển và biến hóa cùng với vạn vật trong tự nhiên.

 

(theo: thaicucthieugia.com)

 

   Đạo LãoLão Tử Đạo Đức Kinh - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 50 - QUÝ SINH 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 49 - NHIỆM ĐỨC 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 48 - VONG TRI 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 47 - GIÁM VIỄN 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 46 - KIỆM DỤC 老子 道德經