Astrology.vn - Tinh hoa của xương cốt hiện vào bộ răng. Đối với tướng pháp, răng phải chặt, khít và thẳng. Nếu răng hở cong queo, xiêu vẹo, khô lộ và xấu. Cổ nhân coi tướng răng ngoài những điểm kể trên còn xem răng nhiều hay ít. Tướng lưỡi quý, ngay ngắn, cử động dễ dãi, sắc hồng. Nếu nhỏ quá hay ngắn lưỡi quá, vất vả mà ngu. Nhọn và nhỏ là tham lợi. Lưỡi dài có thể liếm được đầu mũi, đại quý. Sắc lưỡi đen, bần tiện.

 

 

Tướng răng

Tam Quốc truyện nói Tào Tháo có 38 cái răng là một bằng chứng.

            Tam thập bát sỉ giả vương hầu

            Tam thập lục sỉ giả khanh tướng.

            Tam thập tứ sỉ giả cự phúc (phúc lớn).

Ba mươi tám, ba mươi sáu, ba mươi tư là kể mọc trên hai hàm răng, mọc chỗ khác gọi là nghịch, sinh không kể.

Trắng như bạch ngọc, cao quý.

Đều như hạt lựu, phúc lộc.

Đen xám, đoản thọ.

Vàng khè, truân chuyên.

Răng như răng cưa, tính thô bạo (trên rộng dưới nhọn được ăn thịt, trên nhọn dưới bằng chỉ ăn rau).

Răng trâu to rộng hàm khum, tự lập thân, tay trắng làm nên.

Nhỏ như răng chuột, yểu.

Lại có câu thơ về tướng răng:

            Thần hồng sỉ bạch văn chương sĩ

            Nhãn tú mi cao thị quý nhân

            Tế tiểu đoản thô bần thả yếu

            Đăng song phí lực uổng lao thần.

Nghĩa là: Môi hồng răng trắng, sĩ tử văn chương

            Mắt sáng mi cao đúng quý nhân

            Răng nhỏ ngắn thô nghèo chết sớm

            Uổng công đèn sách nhọc tinh thần.

 

Tướng lưỡi

Tướng lưỡi quý, ngay ngắn, cử động dễ dãi, sắc hồng.

Nếu nhỏ quá hay ngắn lưỡi quá, vất vả mà ngu,

Nhọn và nhỏ là tham lợi

Lưỡi dài có thể liếm được đầu mũi, đại quý.

Sắc lưỡi đen, bần tiện.

Đỏ chót như son, hoạnh tài.

Trắng bệch, khổ sở.

Có nốt ruồi ở trên đầu lưỡi, nói dối đại tài.

Chưa nói lưỡi đã thò, dối trá.

Vừa nói vừa liếm môi, con gái cực dâm.

Lưỡi ngắn, ngu muội.

Lưỡi cử động như lưỡi rắn, tâm độc ác.

(Theo "Tướng Mệnh Khảo Luận" )

 

Tags: [Nhân Tướng Học] [Tướng Pháp]  [Tướng Mệnh Khảo Luận] [TướngMặt DiệnTướng] [Tướng Tay]  [Tướng Nữ] [Tướng Nốt Ruồi]

 

Nhân Tướng Học - Tướng PhápAstrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> TƯỚNG MỆNH KHẢO LUẬN (33): LUẬN XEM TƯỚNG MIỆNG TƯỚNG MÔI 人相學

> TƯỚNG MỆNH KHẢO LUẬN (32): LUẬN XEM TƯỚNG TAI 人相學

> TƯỚNG MỆNH KHẢO LUẬN (31): LUẬN XEM TƯỚNG TRÁN 人相學

> TƯỚNG MỆNH KHẢO LUẬN (30): LUẬN XEM TƯỚNG ĐẦU 人相學

> TƯỚNG MỆNH KHẢO LUẬN (29): LUẬN TƯỚNG XƯƠNG CỐT - QUÝ TIỆN THỌ YỂU 人相學