Astrology.vn - Trán là bộ vị cực trọng yếu cho việc xem tướng: nhân luân lục thân ở đấy, công danh sự nghiệp ở đấy, tài cao trí cả ở đấy, sinh tử cũng ở đấy. Trán có mấy khu vực quan trọng: Thiên sương, dịch mã, ấn đường, phúc đức những khu vực ấy xương cốt và khí sắc ảnh hưởng đến vận mệnh nhiều. Trán đại biểu cho tiền vận từ 15 đến 30 tuổi, thuộc Ly cung, nam phương hoả địa.

 

 

Trán cao sáng, rộng lớn sung thực, phong mãn là tốt.

Trán ám hãm gân guốc, lõm bẹt phá khuyết là xấu.

Trên vầng trán chứa chấp nhiều mảnh xương liên hệ mật thiết đến công danh, sự nghiệp, phúc đức của cuộc đời.

Dục sát nhân luân tiên tòng ngách tướng.

Muốn xem xét nhân luân trước coi tướng trán.

Nhân luân là cha mẹ, quân thần, phu phụ, bằng hữu.

Phàm trán quá thấp, mồ côi, tiền vận truân chuyên, nhân luân hư hoại.

Trán có mấy khu vực quan trọng: Thiên sương, dịch mã, ấn đường, phúc đức (Xem hình vẽ) những khu vực ấy xương cốt và khí sắc ảnh hưởng đến vận mệnh nhiều.

            Thiên hiệp hề tiện yểu túc ác

            Tủng khoát hề phú quý khả thượng.

Đầu trán sợ nhất là lệch và hẹp, và đẹp nhất là cao rộng. Hẹp lệch chết non yểu, nghèo khổ. Cao rộng, phú quý.

Nếu thấy phục tê cốt là tướng nguyên thần.

Phục tê cốt là một loại xương nổi ụ lên ngay nơi ấn đường hoặc cao hơn trông như con tê giác phủ phục, hoặc nó là một miếng vuông ở giữa vầng trán.

Phục tê cốt là tướng thành công về danh vị quyền thế.

Còn có danh từ phục tê quán đỉnh là cái xương phục tê ấy nối liền với sống mũi.

Dịch mã có sắc ánh màu vàng. Công danh hơn người.

Dịch mã là khu vực nằm trên mi cốt hơi chếch về phía thái dương. Dịch mã cao, sắc sáng, danh phận hay. Dịch mã động là hiện sắc tốt hoặc sắc xấu báo hiệu những thay đổi trong đời lành hoặc dữ.

Phúc như can, lập như bích: Cao và um úp như lá gan heo gan bò, thẳng như bức tường đều là những cái trán mang tướng thực lộc vô lượng và phúc thọ.

Trần mông nhi thân vô sở tư.

Trán ai ảm đạm, lấm như có tro bụi bám, như có lũ quạ đen làm tổ ở thiên đình, sách tướng coi là một trong bốn ác sắc ghê gớm nhất. Dù trán cao rộng, dù trán mới có phục tê nếu gặp màu sắc lấm tro bụi này đều đại bại hết tiền, hết của. Nếu nó quá nặng tất thân bại danh liệt, gia phá nhân vong.

Trái lại, sắc trán mà nhuận sáng như ngọc thì danh cao hảo vận.

Có nhiều người trán nâu, rám lại như quả bưởi bị rám nắng thì vận bế tắc từ mười đến mười lăm năm.

(Theo "Tướng Mệnh Khảo Luận" )

 

Tags: [Nhân Tướng Học] [Tướng Pháp]  [Tướng Mệnh Khảo Luận] [TướngMặt DiệnTướng] [Tướng Tay]  [Tướng Nữ] [Tướng Nốt Ruồi]

 

Nhân Tướng Học - Tướng PhápAstrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> TƯỚNG MỆNH KHẢO LUẬN (30): LUẬN XEM TƯỚNG ĐẦU 人相學

> TƯỚNG MỆNH KHẢO LUẬN (29): LUẬN TƯỚNG XƯƠNG CỐT - QUÝ TIỆN THỌ YỂU 人相學

> TƯỚNG MỆNH KHẢO LUẬN (28): LUẬN TƯỚNG RÂU - BỐN ĐIỀU TỐT, MƯỜI ĐẠI KỴ 人相學

> TƯỚNG MỆNH KHẢO LUẬN (27): LUẬN XEM TƯỚNG RÂU, LÔNG, TÓC 人相學

> TƯỚNG MỆNH KHẢO LUẬN (26): LUẬN XEM TƯỚNG MẮT 人相學