Astrology.vn - Tướng tốt của lục phủ là đều đặn, nở nang, liên lạc mật thiết với nhau như đà móng dằng co của nhà cửa, da thịt trên mặt lục phủ tương xứng với xương để xương không lộ. Nếu xương lộ hoặc lệch kể như một cái đà, một chân móng đã lìa sườn nhà, rất kỵ. Tỉ dụ: xương hàm bạnh ra, hàm long, hàm chắp là tướng hung tử. Nếu lục phủ quá chìm, mặt thiếu góc cạnh, người nhu nhược bần hàn vì kho chứa trống trơn.

 

 

Lục phủ đây không phải là lục phủ ngũ tạng nói trong cơ thể học. Lục phủ của tướng mệnh học là sáu khu vực trên mặt con người.

Gốc của lục phủ là xương mặt, phủ có nghĩa là kho chứa, nó gồm có hai xương hàm, khu vực lưỡng quyền, hai xương trán kể từ giữa mắt rộng ra giữa thái dương. Lục phủ nói thâu tóm lại là vùng ven biên của mặt, bảo vệ cho ngũ quan, ngũ nhạc tứ độc. Ta nói mặt người có góc cạnh là nói đến những xương cốt thuộc lục phủ.

Tướng tốt của lục phủ là đều đặn, nở nang, liên lạc mật thiết với nhau như đà móng dằng co của nhà cửa, da thịt trên mặt lục phủ tương xứng với xương để xương không lộ. Nếu xương lộ hoặc lệch kể như một cái đà, một chân móng đã lìa sườn nhà, rất kỵ. Tỉ dụ: xương hàm bạnh ra, hàm long, hàm chắp là tướng hung tử. Nếu lục phủ quá chìm, mặt thiếu góc cạnh, người nhu nhược bần hàn vì kho chứa trống trơn.

Ngũ quan, ngũ nhạc, lục phủ gộp lại trong lời đoán của Hứa Phụ như sau: Đầu nhỏ là nhất cực, ít may mắn, thiếu tinh thần tranh đấu, yếu hèn.

Trán nhỏ là nhị cực, lúc nhỏ truân chuyên.

Mắt nhỏ là tam cực, tâm địa hẹp hòi, học hành khó đỗ đạt.

Mũi nhỏ là tứ cực, túng bấn vất vả.

Miệng nhỏ là ngũ cực, không đủ bát ăn.

Tai nhỏ quắt lại là lục cực, sống chết bất thường, sống nay chết mai.

Lại có những câu phú rằng:

Đầu tuy lớn mà trán bạt không có góc cạnh. Mắt tuy to mà thiếu tinh thần. Mũi tuy nở mà sống mũi yếu. Miệng tuy rộng mà nói lắp bắp. Tai tuy to mà không thành quách: Vẫn khốn khổ.

Đầu nhỏ mà bằng phẳng ngay ngắn. Mắt tuy nhỏ mà sáng, thanh khiết. Mũi tuy nhỏ mà sống mũi khoẻ, sáng đẹp. Miệng tuy nhỏ mà nói văn hoa, âm thanh dễ nghe: Không lo đói nghèo.

Phép xem tướng số phải lấy huyền diệu của tâm mới có thể quán triệt, gỡ những mối rối ẩn kín bên trong.

(Theo "Tướng Mệnh Khảo Luận" )

 

Tags: [Nhân Tướng Học] [Tướng Pháp]  [Tướng Mệnh Khảo Luận] [TướngMặt DiệnTướng] [Tướng Tay]  [Tướng Nữ] [Tướng Nốt Ruồi]

 

Nhân Tướng Học - Tướng PhápAstrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> TƯỚNG MỆNH (12): LUẬN NGŨ QUAN - TAI, MẮT, MŨI, MIỆNG, LÔNG MÀY 人相學

> TƯỚNG MỆNH KHẢO LUẬN (11): LUẬN TAM ĐÌNH - NGŨ NHẠC 人相學

> TƯỚNG MỆNH KHẢO LUẬN (10): LUẬN TỨ ĐỘC - TAI MẮT MŨI MIỆNG 人相學

> TƯỚNG MỆNH KHẢO LUẬN (09): TƯỚNG MŨI - LUẬN HÌNH TƯỚNG MŨI 人相學

> TƯỚNG MỆNH KHẢO LUẬN (08): TƯỚNG MŨI - THIỆN PHÚ QUÝ TƯỚNG 人相學