Astrology.vn - Khí sắc là chỗ tế vi của tướng pháp. Xem bộ vị là xem toàn bộ mệnh số. Hơn nữa, khí sắc chính là sức sống của bộ vị, nếu mũi cao mà không có sắc tốt thì bộ vị cũng chẳng đáng kể, ví như cái cây lớn nhưng bên trong đã hết nhựa rồi. Xem khí sắc chính là xem sức sống của con người vậy.

 

 

Sách “Thủy Kính Tướng Pháp” nói:

Giám mạo biện sắc, hữu chư nội tất hình ư ngoại (Nhìn diện mạo xem khí sắc, bên trong thế nào sẽ hiện ra bên ngoài thế ấy).

Ta thường bảo người này thần thanh khí sáng, mãn diện xuân phong, thổ khí dương mi hay nôm na là mặt mũi nở nang, sáng sủa, nở mày nở mặt để chỉ người đó lúc đắc ý.

Ta thường thấy người kia khí sắc ám hãm, thùy đầu táng khí hay nôm na là mặt xơ xác để chỉ người ấy lúc nghịch vận thất ý.

Như thế là ta đã coi khí sắc đấy. Có điều ta không thể biết trước vận suy vận hên qua khí sắc thôi.

Xem tướng khí sắc để có thể biết trước sự hay dở sắp đến.

Trời có mưa bão bất trắc thì người cũng có họa phúc bất kỳ.

Trên trời mây đen kéo đến ai cũng biết sắp mưa, mặt người bỗng nhiên quang nhuận, sáng rỡ là triệu chứng sắp ăn nên làm ra.

Họa phúc chi lai, hữu kỳ tiên triệu, chí thành chi đạo khả dĩ tiền tri (Họa phúc sắp tới, bao giờ cũng có dấu báo, thành tâm học đạo, khả dĩ biết được trước).

---o0o---

Thời Dân Quốc có Trần Quả Phu, cánh tay đắc lực của Tưởng Giới Thạch, chuyên trông coi việc đảng. Phu là người giỏi về tướng pháp.

Một lần, Trương Quế, đảng viên cao cấp của Quốc Dân Đảng được cử đi làm tư lệnh tiếp vận đến chào từ biệt Trần Quả Phu.

Trông thấy Quế, Phu sửng sốt bảo:

- Xin ông lưu ý, khí sắc của ông ám hãm lắm, phải cẩn thận đề phòng.

Quế vì quân lệnh trong lúc chiến tranh nên tuy nghe Phu nói thế cũng đành chỉ vâng vâng dạ dạ, chẳng làm gì hơn được.

Nhậm chức chừng hơn một tháng, Quế bị cách chức vì một kho đạn do quân khủng bố phá hoại đốt cháy.

Tuy đau xót nhưng Quế cũng tự an ủi: “Thôi cái nạn này là may rồi”.

Thu xếp cùng gia quyến trở lại quê nhà, không ngờ nửa đường phi cơ Nhật xà xuống bắn vào xe Quế, xe lật nhào xuống, vợ bị thương con chết. Quế bị thương nhẹ.

Sách tướng viết:

Khí sắc hối trệ họa vô đan hành

Khí sắc ám hãm, họa đến liền liền.

---o0o---

Đầu thời Dân Quốc, tại Hán Khẩu có một thầy đông y chuyên trị về thận khí và đã nổi danh toàn quốc với hộp cao đan hoàn tán: Thận khí hoàn. Ông tên là Đường Tử Long. Chẳng những hay thuốc mà thôi, ông còn giỏi nghề coi tướng, nhất là coi thần khí người ta để biết chết sống.

Có một lần, ông tới chơi nhà người bạn thân, nhân đi qua dược phòng ở bên cạnh nhà bạn, ông thấy một người tuổi trung niên vừa bước ra cửa. Ông sửng sốt và dừng lại ngó theo chừng vài phút rồi vội vào nhà bạn gọi người con trai bạn ra mà bảo:

- Này cháu, nhà ta có quen với cái người bên cạnh vừa đi ra đó không?

- Dạ, em ông ta là bạn của cháu.

- Vậy cháu hãy làm phúc cho người ta.

- Dạ, bác nói sao?

- Bác đi qua trông thấy thần khí người ấy bất túc, chắc bệnh nặng đến nơi. Còn nặng hơn thế nữa, trước khi mặt trời lặn ngày hôm nay, người ấy có thể chết. Thần đã bại, khí đã tán chẳng còn cách chi cứu được. Chỉ còn cách là bảo em ông ấy đi tìm về để ông ấy được chết tại nhà trông thấy con cháu.

Gã thanh niên vâng lời qua nhà bên bảo với bạn đi mời ông anh về, nói dối là để xem mạch cho ông cậu (người ấy cũng là đông y sĩ) vừa bị cảm nắng.

Người bạn gật đầu nói:

- Anh tôi qua thăm người bà con chắc lát nữa về.

Chừng xế trưa, người ấy trở về, rửa mặt định ngồi vào bàn ăn thì bỗng xây xẩm mặt mày ngã quay xuống đất. Cả nhà vội vực vào trong buồng cho uống thuốc và cạo gió. Một lát ông ta tỉnh lại. Cả nhà vui mừng nghĩ rằng ông bị cảm qua loa thôi.

Ai ngờ khi Đường Tử Long đang ngồi đàm thoại thi phú với bạn bỗng nghe nhà bên tiếng khóc inh ỏi thảm thiết.

Người trung niên ấy đã chết khoảng sáu giờ rưỡi chiều.

           Thời lai phong tống đằng vương các

            Vận khứ lôi oanh tấn phúc bi.

Muốn biết gió có đưa lên đằng vương hay sấm sét sẽ đánh vào mộ bia. Thì xem khí sắc.
(Theo "Tướng Mệnh Khảo Luận" )

 

Tags: [Nhân Tướng Học] [Tướng Pháp]  [Tướng Mệnh Khảo Luận] [TướngMặt DiệnTướng] [Tướng Tay]  [Tướng Nữ] [Tướng Nốt Ruồi]

 

Nhân Tướng Học - Tướng PhápAstrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> TƯỚNG MỆNH KHẢO LUẬN (50): LUẬN TƯỚNG THEO HÌNH CỤC NGŨ HÀNH 人相學

> TƯỚNG MỆNH KHẢO LUẬN (49): LUẬN VỀ DỊ TƯỚNG - PHÁ TƯỚNG 人相學

> TƯỚNG MỆNH (48): LUẬN XEM TƯỚNG VAI - TƯỚNG NGỰC - TƯỚNG BỤNG 人相學

> TƯỚNG MỆNH KHẢO LUẬN (47): LUẬN XEM TƯỚNG CỔ - TƯỚNG LƯNG 人相學

> TƯỚNG MỆNH KHẢO LUẬN (46): LUẬN XEM TƯỚNG MIỆNG 人相學