Astrology.vn - Dáng đi phải cho chắc chắn, nhẹ nhàng đúng tiết độ mới quý. Chân không tới đất, dướn dướn như chim sẻ, nghèo khổ. Bước nhanh mà loạn, bôn ba. Tả dáng một vị anh hùng người ta thường dùng chữ long hành hổ bộ. Long hành là bước đi lướt nhẹ như mây, đầu không xiên lệch, cổ không cúi xuống. Hổ bộ là đi oai vệ. Ngưu hành, đi như con trâu, từng bước từng bước, cẩn trọng giàu có. Xà hành, đi như con rắn, mình mẩy vặn vẹo, tính gian độc.

 

 

Tướng đi đứng

Đi là tiết điệu của tiến thoái, người có tướng, đi ví như thuyền gặp nước trôi băng băng, người không có tướng, đi như thuyền trèo ngược sóng phiêu bạt vất vả.

Sách có câu:

“Quý nhân chi hành như thủy chi lưu, hạ nhi thể bất giao. Tiểu nhân chi hành như hỏa viêm thượng, thân khinh cước trọng”.

nghĩa là: Quý nhân đi như nước chảy xuống, thân thể không dao động. Tiểu nhân đi như lửa bốc lên, mình nhẹ mà chân nặng.

Dáng đi phải cho chắc chắn, nhẹ nhàng đúng tiết độ mới quý. Chân không tới đất, dướn dướn như chim sẻ, nghèo khổ. Bước nhanh mà loạn, bôn ba.

Tả dáng một vị anh hùng người ta thường dùng chữ long hành hổ bộ. Long hành là bước đi lướt nhẹ như mây, đầu không xiên lệch, cổ không cúi xuống. Hổ bộ là đi oai vệ.

 

Sách tướng còn có hình dáng về đi khác như:

Nga hành, áp hành, đi như ngỗng, như vịt, loại phú hào.

Hạc hành, đi như con hạc, nhẹ tênh, cực kì thông minh.

Thử hành, đi như con chuột, đa nghi.

Ngưu hành, đi như con trâu, từng bước từng bước, cẩn trọng giàu có.

Xà hành, đi như con rắn, mình mẩy vặn vẹo, tính gian độc.

Qui hành, đi như con rùa, đi rất chậm, sống lâu.

Mã hành, nhanh và bước chân gấp như con ngựa, khổ sở.

Thân khinh bộ trọng, mình nhẹ, bước đi nặng thình thịch là tướng nô tì.

Thân trọng bộ khinh, mình to lớn nặng nề mà bước đi nhẹ nhàng là tướng giầu sang.

(Theo "Tướng Mệnh Khảo Luận" )

 

Tags: [Nhân Tướng Học] [Tướng Pháp]  [Tướng Mệnh Khảo Luận] [TướngMặt DiệnTướng] [Tướng Tay]  [Tướng Nữ] [Tướng Nốt Ruồi]

 

Nhân Tướng Học - Tướng PhápAstrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> TƯỚNG MỆNH KHẢO LUẬN (35): LUẬN XEM TƯỚNG NẾP NHĂN TRÊN MẶT 人相學

> TƯỚNG MỆNH KHẢO LUẬN (34): LUẬN XEM TƯỚNG RĂNG TƯỚNG LƯỠI 人相學

> TƯỚNG MỆNH KHẢO LUẬN (33): LUẬN XEM TƯỚNG MIỆNG TƯỚNG MÔI 人相學

> TƯỚNG MỆNH KHẢO LUẬN (32): LUẬN XEM TƯỚNG TAI 人相學

> TƯỚNG MỆNH KHẢO LUẬN (31): LUẬN XEM TƯỚNG TRÁN 人相學