Astrology.vn - Tai to mặt lớn, tai chuột mặt dơi, đó là những tướng lý đã trở thành phương ngôn để nhận người. Theo cổ nhân, tai nối liền với óc và thông với tâm thận. Thận khí tốt tai sáng, thận khí hư tai nghễnh ngãng. Tai trắng hơn mặt, đại phú. Vành trong vành ngoài tai phân minh bề thế, người nhân nghĩa, chính trực. Đứng trước mặt mà không trông thấy tai, tai giấu mặt, giầu sang.

 

 

Tướng sư Hứa Phụ nói:

Tai cao hơn mắt, hơn chân mày không bao giờ khổ. Tai nở, sáng và tròn có chức vị. Dái tai mọng đỏ, tai sáng và sạch phú quý trường cửu.

 Có lông tai dài thì thọ. Mắt có thể liếc nhìn thấy tai, đại cát. Lỗ tai, cửa tai rộng rãi, thông minh.

Tai trắng hơn mặt, đại phú. Vành trong vành ngoài tai phân minh bề thế, người nhân nghĩa, chính trực. Đứng trước mặt mà không trông thấy tai, tai giấu mặt, giầu sang.

Phong Vân Tử nói:

Tai như tai dơi, vênh ra phía trước, mỏng manh là tai trộm cắp bất nhân.

Tai cần tròn, dày dặn và lớn, luân quách rõ rệt. Nếu không lớn thì cũng phải dày nghĩa là có thịt. Tai mỏng nhọn là tai xấu.

Nguyên tắc trên làm thành những câu phú đoán về tai kể sau đây:

Sắc như huỳnh ngọc, niên thiếu tác tam công. Màu sắc tai trắng như ngọc tuổi trẻ nổi tiếng quyền vị cao.

Đối diện bất kiến nhĩ, vấn thị thùy gia tử. Trông mặt không thấy tai, phải hỏi xem con nhà ai.

Điểm nhục thùy châu hồng nhuận tự nhiên, chủ tài lộc hanh thông. Đầy đặn ôm sát lấy đầu, dái tai (thùy châu) mọng, sắc hồng nhuận thì tài lộc tự nhiên kéo đến.

Hậu đại thùy kiên cực quý thiên quá bát thập phương hung. Dày lớn chảy xuống vai cực quý, tuổi thọ nhất định phải ngoài 80 tuổi (chảy xuống vai, lớn và đầy mà ta thường thấy ở tượng Phật).

Vô luân kiêm phản bạc gia phá nang không. Không có luân quách mỏng lộn ra ngoài thì nhà đổ túi rỗng.

Tiêm tiểu trực như tiễn vũ an đắc bất cô cùng. Nhọn nhỏ thẳng như đuôi tên làm sao không cơ khổ, bần cùng.

Mệnh môn nan nhập chỉ thọ nguyên đoản, thiểu ngu mộng. Lỗ tai nhỏ quá ngón tay vô không lọt, kém thọ. Lỗ tai nông, kém thông minh.

 

Sách “Thần Tướng Toàn Biên” nói về nhiều hình tai khác nhau:

Thổ nhĩ:

Tai thuộc hành thổ, dầy chắc mập khí sắc hồng nhuận, phú quý, trường thọ. - Viên kỳ nhĩ: Tai tròn như quân cờ, dày dặn sáng đẹp, tay trắng làm nên.

Hổ nhĩ:

Tai hổ nhỏ khuyết nhưng đứng trước mặt không thấy tai. Ưa mạo hiểm, hoạt động có thể thành công.

Kim nhĩ:

Tai thuộc hành kim, nhỏ trắng hơn mặt. Nổi tiếng.

Tiễn vũ nhĩ:

Tai đuôi tên, nhọn đuôi, nhọn đầu không có dái tai, cứng như gỗ hoặc mỏng như giấy. Phá tổ nghiệp, phiêu bạt giang hồ.

Mộc nhĩ:

Tai loăn xoăn như cái mộc nhĩ ta vẫn nấu ăn, luân quách đảo ngược. Bần khổ.

Thủy nhĩ:

Tai tròn, cao trên mắt, áp vào đầu, thùy châu thật lớn, sáng đẹp là đại trượng phu trên thế gian.

Hỏa nhĩ:

Vị trí tai cao hơn chân mày, vành ngoài nhỏ, vành trong lộn ra ngoài dù có thùy châu vẫn là loại tai xấu tướng.

Trư nhĩ:

Tai heo không có luân quách, dù thùy châu lớn, hậu vận tất bị hung tai.

Đê phản nhĩ:

Tai mọc thấp, luân quách đảo lộn gọi là phản cô bần, có thể chết đường chết chợ.

Khai hoa nhĩ:

Tai nở hoa, mỏng manh vô luân quách, phá gia nghiệp.

Phiến phong nhĩ:

Tai quạt dương vểnh ra đằng trước, bần khổ vô cùng.

Thử nhĩ:

Tai chuột mọc cao trên mắt, vểnh ra vô luân quách, ăn cắp, ăn trộm, ở tù.

Lư nhĩ:

Tai lừa to mà mỏng, bần khổ.

(Theo "Tướng Mệnh Khảo Luận" )

 

Tags: [Nhân Tướng Học] [Tướng Pháp]  [Tướng Mệnh Khảo Luận] [TướngMặt DiệnTướng] [Tướng Tay]  [Tướng Nữ] [Tướng Nốt Ruồi]

 

Nhân Tướng Học - Tướng PhápAstrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> TƯỚNG MỆNH KHẢO LUẬN (31): LUẬN XEM TƯỚNG TRÁN 人相學

> TƯỚNG MỆNH KHẢO LUẬN (30): LUẬN XEM TƯỚNG ĐẦU 人相學

> TƯỚNG MỆNH KHẢO LUẬN (29): LUẬN TƯỚNG XƯƠNG CỐT - QUÝ TIỆN THỌ YỂU 人相學

> TƯỚNG MỆNH KHẢO LUẬN (28): LUẬN TƯỚNG RÂU - BỐN ĐIỀU TỐT, MƯỜI ĐẠI KỴ 人相學

> TƯỚNG MỆNH KHẢO LUẬN (27): LUẬN XEM TƯỚNG RÂU, LÔNG, TÓC 人相學