Astrology.vn - Nhờ nguyên khí nuôi dưỡng, con người thành trưởng mạnh hay yếu, lớn hay bé, thông minh hay ngu si. Danh từ nguyên khí rút từ lời giải nguyên thân chi tổ khí rồi gọi tắt mà thành. Lúc ta thở hít khí trời là tìm kiếm hậu thiên chi khí để tiếp với nguyên khí nuôi sống cơ thể. Vậy cái khí sắc mà ta nói đây là nguyên khí hay cái khí tiên thiên chứ không phải cái khí hậu thiên. Nguyên khí tốt xấu do hấp thụ tinh linh âm dương ngũ hành khi còn ở trong bụng mẹ và khi mới ra chào đời.

 

 

Khí là gì?

Sách “Tướng Lý Hành Chân” có câu:

Con người là một loại cây không có rễ

Nhất nhất đều dựa vào khí làm rễ nuôi sống cây.

(Nhân bản vô căn thụ, toàn bằng khí tức dĩ căn thù).

Nhờ nguyên khí nuôi dưỡng, con người thành trưởng mạnh hay yếu, lớn hay bé, thông minh hay ngu si. Danh từ nguyên khí rút từ lời giải nguyên thân chi tổ khí rồi gọi tắt mà thành. Lúc ta thở hít khí trời là tìm kiếm hậu thiên chi khí để tiếp với nguyên khí nuôi sống cơ thể.

Vậy cái khí sắc mà ta nói đây là nguyên khí hay cái khí tiên thiên chứ không phải cái khí hậu thiên. Nguyên khí tốt xấu do hấp thụ tinh linh âm dương ngũ hành khi còn ở trong bụng mẹ và khi mới ra chào đời.

Tuy nhiên, không phải chỉ có nguyên khí mới đáng kể, còn hai loại khí khác cũng có ảnh hưởng quan trọng đối với vận số con người là: Hàm dưỡng chi khí, Sở tập chi khí.

Ai tập Yoga thường có khí hàm dưỡng.

Làm việc thiện ác thường có khí sở tập. Tỉ dụ: làm thiện trong lòng vui sướng có thể đem cái khí sở tập đó tưới cho nguyên khí tốt tươi, làm ác lo sợ thì cái khí sở tập đó tác hại cho nguyên khí khiến cho khí sắc ám hãm.

Khí có tốt thì thần mới sáng. Thần có sáng thì sắc mới đẹp.

Khí đoản thần khô, thần khô sắc trệ.

Sắc trệ chỉ nhân diện trần ai, người sắc trệ mà (màu?) như lấm tro than. Sắc trệ thì tai họa sắp tới.

Tất cả bắt nguồn từ khí, cho nên mới phải gọi là coi khí sắc.

Nếu ta đặt câu hỏi: Làm thế nào khí có thể biết họa phúc sắp tới để mà báo ra sắc?

Ấy bởi nguyên khí hấp thụ tinh linh dương ngũ hành nên mới có được cái tinh linh đó cũng như con kiến biết trước trời mưa nhờ tính linh cảm thấy những biến chuyển từ lòng đất cũng như máy Radar, cũng như máy thu thanh bắt làn sóng điện.

Có bài ca rằng:
             Tinh sinh ư khí, khí sinh thần
            Nhật nguyệt quang huy bản thể chân
            Thần triệt ngoại minh năng chiếu vật
            Thâm cùng thử lý tĩnh vô trần
            Khí như du hề thần tự đăng
            Thần cư lưỡng nhãn đắc y bằng
            Thu ba sáng lạn công danh tảo
            Hôn mạo đồng nhân phúc khởi tăng
            Tọa hữu tinh thần lập hữu uy
            Bất giao bất động tự nga nguy
            Tiền sinh tu tích kim sinh thụ
            Chủng đắc phượng mao phấn dực phi
            Vạn vật bằng thần chủ tể sinh
            Tinh thần nhất ủy tự nan thành
            Khảm kha sự nghiệp vô tha diệu
            Quang thái sạ nhân tứ hải kình
            Tọa, ngọa vô thần, lập bối hàn
            Thế gian lao khổ thử gian khan
            Nhãn tiền căn cách tiêu dao hảo
            Chung lạc trần ai khứ vũ hàn
.

Lược nghĩa:

            Tinh do khí sinh, thần cũng do khí sinh

            Mắt sáng cũng nhờ khí tốt

            Tinh thần quán triệt cũng nhờ khí

            Khí như chất dầu, tinh thần là ngọn đèn.

Tinh thần ở đôi mắt.

Mắt rạng rỡ công danh sớm sủa.

Mắt lờ đờ vô phúc lộc.

Nhờ tinh thần thanh sảng nên ngồi đứng uy nghi.

Vạn vật đều do tinh thần làm chủ.

Thuộc bài ca trên đây và suy nghĩ về nó, ta có thể rõ thế nào là thần khí.

Sắc là gì?

Vui, buồn, mừng giận đều có sắc hiện trên mặt. Buồn mặt trắng bệch ra, giận mặt đỏ lên hay tím lại. Đó là sắc của bẩy tình (thất tình). Còn sắc mà tướng học đi tìm là sắc ở trong tạng phủ phát hiện ra ngoài mặt hoặc ra lòng bàn tay. Sắc trên tướng học là tính linh tiên tri, tiên giác về cát, hung, họa, phúc. Người quân tử sắc thường minh lãng (sáng sủa). Kẻ tiểu nhân sắc thường ám trệ.

Sắc là tinh hoa của khí. Khí tốt sắc đẹp.

Sắc có năm màu: xanh, đen, đỏ, vàng, trắng.

Sắc có ngũ hành: xanh thuộc mộc, đen thuộc thủy, đỏ thuộc hỏa, vàng thuộc thủy, trắng thuộc kim.

Nếu đem áp dụng vào y lý để xem tướng tật bệnh thì sắc trắng ở phế (phổi) phát ra vì phế thuộc kim.

Sắc xanh ở can (gan) phát ra vì can thuộc mộc.

Sắc đen ở thận phát ra vì thận thuộc thủy.

Sắc vàng ở tì (lá lách) phát ra vì tì thuộc thổ.

Sắc đỏ ở tâm phát ra vì tâm thuộc hỏa.

Tính chất cát, hung của sắc ra sao?

Sách “Tướng Lý Hành Chân” viết:

Xanh chủ ưu kinh lo sợ.

Vàng chủ cát khánh tốt lành.

Đỏ chủ khẩu thiệt quan tụng

Đen chủ lao ngục, bệnh tật chết chóc.

Trắng chủ ưu sầu tang tóc.

Sắc ẩn hiện thế nào?

Xanh lúc đến như rêu xanh bám trên bờ giếng, như rỉ đồng, lúc đi phơn phớt mầu cỏ non.
Vàng lúc đến như tằm nhả tơ, ong ong như mầu tơ kén, lúc đi nhợt như hạt kê bóc vỏ.

Đỏ lúc đến như lửa cháy, lúc đi nhạt như cánh sen.

Trắng lúc đến như mỡ đông, lúc đi như nước gạo.

Đen lúc đến như vết quết than, lúc đi như cáu bẩn.

Trên đây là lối nói của cổ nhân, sự thật mặt con người ta chẳng có ai lại vàng như tơ tằm hoặc xanh như rỉ đồng. Cổ nhân, nhất là người Trung Quốc vẫn hay quá hỏa. Vậy ta chỉ chấp nhận rằng sắc có ẩn hiện, đậm nhạt, đi và đến thế thôi. Chớ nệ cổ. Vàng tơ tằm là nó hao hao màu tơ tằm không phải đúng in như tơ tằm.

(Theo "Tướng Mệnh Khảo Luận" )

 

Tags: [Nhân Tướng Học] [Tướng Pháp]  [Tướng Mệnh Khảo Luận] [TướngMặt DiệnTướng] [Tướng Tay]  [Tướng Nữ] [Tướng Nốt Ruồi]

 

Nhân Tướng Học - Tướng PhápAstrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> TƯỚNG MỆNH KHẢO LUẬN (51): LUẬN TƯỚNG THEO KHÍ SẮC [1] 人相學

> TƯỚNG MỆNH KHẢO LUẬN (50): LUẬN TƯỚNG THEO HÌNH CỤC NGŨ HÀNH 人相學

> TƯỚNG MỆNH KHẢO LUẬN (49): LUẬN VỀ DỊ TƯỚNG - PHÁ TƯỚNG 人相學

> TƯỚNG MỆNH (48): LUẬN XEM TƯỚNG VAI - TƯỚNG NGỰC - TƯỚNG BỤNG 人相學

> TƯỚNG MỆNH KHẢO LUẬN (47): LUẬN XEM TƯỚNG CỔ - TƯỚNG LƯNG 人相學