Astrology.vn -Tính bất biến là tính chất của những đại lượng, phương trình, định luật không thay đổi, được bảo tồn dù có những biến đổi nhất định của tọa độ và thời gian. Bề ngoài là biểu hiện bên ngoài mà cảm giác trực tiếp thu được về bản chất của sự vật, nói một cách chính xác hơn, về một mặt nào đó của bản chất.

 

Tính bất biến là tính chất của những đại lượng, phương trình, định luật không thay đổi, được bảo tồn dù có những biến đổi nhất định của tọa độ và thời gian.

Trong trường hợp từ lý thuyết cũ chuyển sang lý thuyết mới, thì tính bất biến trước kia hoặc là vẫn còn, hoặc là được khái quát nhưng không bị gạt bỏ. Tính bất biến xuất phát từ tính thống nhất của vật chất thế giới, từ tính đồng nhất về nguyên tắc của những khách thể vật lý và các đặc tính của chúng.

Bề ngoài là biểu hiện bên ngoài mà cảm giác trực tiếp thu được về bản chất của sự vật, nói một cách chính xác hơn, về một mặt nào đó của bản chất.

Ở bề ngoài còn có yếu tố chủ quan, vật dường như là một vật khác (nhìn một vật nhúng xuống nước, ta cảm thấy phần bị nhúng xuống nước như là gẫy; mặt trời trông nhưng là quay chung quanh trái đất…) Tuy nhiên, bề ngoài cũng gắn liền thế này hay thế khác với bản chất khách quan, là biểu hiện của bản chất khách quan. Chính yếu tố này sản sinh ra khái niệm sai lầm về bản chất của hiện tượng, do những nhân tố khách quan gây ra. Nhiệm vụ của nhận thức là quy các hiện tượng bề ngoài thành bản chất và giải thích bản chất được biểu hiện như thế nào trong các hình thức bề ngoài, trong các hiện tượng (bản chất và hiện tượng).

(t/h)

Triết Học – ASTROLOGY.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC: ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG

> TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC: NGUYÊN LÝ BẢO TOÀN

> TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC: THUYẾT BẠO LỰC

> TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC: BẢN THỂ LUẬN

> TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC: BẢN NĂNG