Astrology.vn - Bản năng là hình thức hoạt động tâm lý, một kiểu hành vi. Theo nghĩa rộng, bản năng đối lập với ý thức. Kiểu hành vi bản năng đặc trưng cho loài vật; nó được xây dựng trên cơ sở của những hình thức tồn tại sinh vật học do quá trình thích nghi với môi trường.

 

Còn hành vi tự giác được thể hiện ở chỗ con người làm biến đổi tự nhiên một cách có hướng đích, và được xây dựng trên cơ sở nhận thức những quy luật của tự nhiên.

Theo ý nghĩa đặc thù hơn, bản năng là hành vi vốn có của một loài động vật nào đó được củng cố bằng tính di truyền sinh vật học. Theo I. Páplốp, bản năng là chuỗi phản xạ vô điều kiện. Bản năng được thể hiện rõ rệt nhất ở động vật cấp tương đối thấp (côn trùng, cá, chim). Theo đà phát triển tiến hóa, và trò của những hành vi bẩm sinh được thu hẹp lại và hoạt động phản xạ phức tạp dựa trên kinh nghiệm cá nhân có ý nghĩa ngày càng lớn. Con người cũng sẵn có bản năng. Nhưng ở đây, bản năng không giữ vai trò quyết định, bởi vì hoạt động đặc thù của con người nảy sinh và phát triển như là kết quả của các quá trình lịch sử-xã hội và chủ yếu không phải do những động cơ sinh vật học, mà là do những động cơ xã hội kích thích.

(t/h)

Triết Học – ASTROLOGY.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC: BẢN CHẤT VÀ HIỆN TƯỢNG

> TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC: BÁI VẬT GIÁO

> TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC: ẢO TƯỞNG

> 12 CUNG HOÀNG ĐẠO: SƠN DƯƠNG - CAPRICORN (22/12 - 19/01)

> TỬ VI ĐẨU SỐ: Luận Thân Cư Phu Thê

> Solar System Bodies: Jupiter

> PHONG THỦY TỔNG HỢP: KHU VƯỜN PHONG THỦY