Astrology.vn - Cái Bi là phạm trù mỹ học nói lên phép biện chứng giữa tự do và tất yếu, những mâu thuẫn của sự phát triển xã hội, những mâu thuẫn của cá nhân và của xã hội, cuộc đấu tranh giữa cái đẹp và cái xấu.

 

Cái bi biểu hiện những mâu thuẫn không thể giải quyết được ở một giai đoạn nhất định giữa đòi hỏi tất yếu của lịch sử với tình trạng không thể thực hiện được đòi hỏi đó trong thực tế. Đối lập với cách giải thích duy tâm về bản chất của cái bi – cái được xét trong tình trạng tồn tại tuyệt vọng của con người, mỹ học Marx nhìn thấy nguyên nhân chỉ yếu của các biến cố bi đát là ở sự xung đột giữa các lực lượng xã hội đối lập gây nên bởi các quy luật của sự phát triển xã hội. Người ta đã phân biệt tính chất bi kịch của lực lượng mới tiến bộ xuất hiện chống lại những trật tự cũ lạc hậu nhưng trong những điều kiện nhất định đã không thể dành được thắng lợi, với sự rút lui khỏi sân khấu một cách bi đát của giai cấp đã lỗi thời về mặt lịch sử nhưng vẫn còn chưa hết hẳn các khả năng của nó.

Trong trường hợp như các đại diện cá biệt của những trật tự xã hội cũ đã nhận thức được tình trạng tuyệt vọng của giai cấp mình nhưng vẫn không thể cắt đứt được những liên hệ với nó để chuyển sang lập trường của giai cấp mới là giai cấp có trong tương lai, thì cũng xuất hiện tình huống bi kịch. Những bi kịch dẫn tới những tình huống đau khổ nặng nề và nhiều khi dẫn tới cái chết của nhân vật. Nhưng chúng vẫn làm nảy sinh trong trái tim con người không những nỗi buồn mà còn cả những cảm nghĩ thẩm mỹ nữa; điều này có tác dụng gạn lọc đối với tình cảm và ý thức của con người, giáo dục học căm thù những hiện tượng thấp hèn và rèn đúc ý chí cũng như lòng dũng cảm. Cái gọi là nghịch lý của cái bi là ở chỗ đó, Thời đại cách mạng đã sản sinh ra một kiểu nhân vật bi kịch mới được đặc trưng bởi tinh thần vươn tới mục đích đầy lạc quan của cách mạng, bằng sự nhận thức những mục đích của cuộc đấu tranh và bằng lòng tin vào thắng lợi của những lý tưởng cách mạng, vào sức mạnh của nhân dân và sẵn sàng chịu đựng những thử thách gay go  nhất và ngay cả cái chết nhân danh sự thắng lợi của cách mạng.

Trong khi thể hiện và khẳng định lý tưởng thẩm mỹ, cái “bi” là một hình thức của cái tuyệt vời, cái cao thượng.

(t/h)

Triết Học – ASTROLOGY.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC: BÊN TRONG và BÊN NGOÀI

> TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC: TÍNH BẤT BIẾN và BIỂU HIỆN BỀ NGOÀI

> TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC: ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG

> TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC: NGUYÊN LÝ BẢO TOÀN

> TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC: THUYẾT BẠO LỰC