Astrology.vn - Đức của bậc Thánh nhân, bậc nhân chủ: phải giữ vững gốc Đạo, không được kiêu căng, khinh bạc, để đến nỗi lìa Đạo, hại nước, hại người, mất ngôi. Cái gì nặng thì chế ngự được cái nhẹ; cái gì tĩnh thì chế ngự được cái náo động. Nặng, tĩnh là “thường” (trái với biến); nhẹ, náo động là biến. Người theo đạo giữ “thường” mà bỏ biến.

 

Nguyên văn Hán tự

, .

.

,  .

,   ?

  ,   . 

 

Dịch Hán Việt

Trọng vi khinh căn, tĩnh vi táo quân.

Thị dĩ thánh nhân chung nhật hành bất li tri trọng.

Tuy hữu vinh quan, yến xử siêu nhiên.

Nại hà vạn thặng chi chủ, nhi dĩ thân khinh thiên hạ?

Khinh tắc thất căn, táo tắc thất quân.

 

Dịch nghĩa

Nặng là gốc rễ của nhẹ, tĩnh là chủ của náo động. Cho nên thánh nhân (tức vua) suốt ngày đi không lìa xe chở đồ dùng (nặng) tuy được sự sang đẹp mà lòng nhàn tĩnh vượt lên cả (coi thường ngoại vật).

Ông vua một nước có vạn cỗ xe (một nước lớn) sao lại có thể lấy thân coi nhẹ thiên hạ? Nhẹ thì mất gốc rễ, náo động thì mất chủ.

 

Luận giải

Chữ quan trong câu nhì có thể đọc là quán; vinh quán là chỗ ở sang trọng.
Cái gì nặng thì chế ngự được cái nhẹ; cái gì tĩnh thì chế ngự được cái náo động. Nặng, tĩnh là “thường” (trái với biến); nhẹ, náo động là biến. Người theo đạo giữ “thường” mà bỏ biến.

Lão tử khuyên các nhà cầm quyền phải dè dặt, thận trọng, và đừng để cho ngoại vật, vinh hoa phú quí làm động lòng. (Suy rộng ra người thường trong cuộc sống cũng vậy.)

 

(theo: thaicucthieugia.com)

 

  Đạo LãoLão Tử Đạo Đức Kinh - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 25 - TƯỢNG NGUYÊN 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 24 - KHỔ ÂN 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 23 - HƯ VÔ 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 22 - ÍCH KHIÊM 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 21 - HƯ TÂM 老子 道德經