Astrology.vn - Lão Tử cho rằng, con người không nên bỏ Đạo-không nên bỏ gốc. Khi đã nắm được “gốc” thì sẽ thông được “ngọn”. Đây cũng là một bài học căn bản trong cuộc sống: không nên “tham bát bỏ mâm”, cần nhận biết đâu là gốc rễ cội nguồn của vấn đề. Nên so sánh chương này với chương Quy Căn: đều là khuyên đừng dùng trí thông minh, phải bỏ dục vọng đi để trở về hưu tĩnh, về tự nhiên.

 

Nguyên Văn Hán Tự

, .

, , , , .

, , .

, , .

, .

, , .

.

 

Dịch Hán Việt

Thiên hạ hữu thuỷ, dĩ vi thiên hạ mẫu.

Kí đắc kì mẫu, dĩ tri kì tử, kí tri kì tử, phúc thủ kì mẫu, một thân bất đãi.

Tắc kì đoài, bế kì môn, chung thân bất cần.

Khai kì đoài, tế kì sự, chung thân bất cứu.

Kiến tiểu viết minh; thủ nhu viết cường.

Dụng kì quang, phục qui kì minh, vô di thân ương.

Thị vi tập thường.

 

Dịch nghĩa

Vạn vật có nguồn gốc (Đạo), nguồn gốc đó là mẹ của vạn vật.

Nắm được mẹ (hiểu được Đạo) là biết con (vạn vật); đã biết được con mà lại giữ được mẹ thì suốt đời không nguy.

Ngăn hết các lối (tai, mắt, mũi, miệng), đóng hết các cửa (tức đừng để cho cảm quan gây dục vọng, cứ giữ lòng hư tĩnh) thì suốt đời không lo lắng; mở các đường lối, giúp cho dục vọng phát sinh, thì suốt đời không cứu được.

Thấy cái ẩn vi (Đạo) thì gọi là sáng, giữ được nhu nhược (Đạo) thì gọi là mạnh.

Dùng được ánh sáng (tức biết được vạn vật, được con) mà phục hồi được sự sáng (tức giữ được mẹ, được đạo) thì không bị tai hoạ.

Như vậy là theo được đạo vĩnh cửu.

 

Luận giải

Chữ “tập”   đây dùng thay chữ “tập” .

Nên so sánh chương này với chương Quy Căn: đều là khuyên đừng dùng trí thông minh, phải bỏ dục vọng đi để trở về hưu tĩnh, về tự nhiên, đề đạo.

 

(theo: thaicucthieugia.com)

 

   Đạo LãoLão Tử Đạo Đức Kinh - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 51 - DƯỠNG ĐỨC 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 50 - QUÝ SINH 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 49 - NHIỆM ĐỨC 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 48 - VONG TRI 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 47 - GIÁM VIỄN 老子 道德經