Astrology.vn - Lão Tử bàn về “Chính” thật tường tận. Đạo vĩnh cửu thì không làm gì (vô vi - vì là tự nhiên) mà không gì không làm (vô bất vi - vì vạn vật nhờ nó mà sinh, mà lớn); bậc vua chúa giữ được đạo thì vạn vật sẽ tự biến hóa (sinh, lớn). Không còn tư dục mà trầm tĩnh thì thiên hạ sẽ tự ổn định.

 

 

Nguyên Văn Hán Tự

, , .

, .

( ) .   .

, .

 

Dịch Hán Việt

Đạo thường vô vi nhi vô bất vi, hầu vương nhược năng thủ chi, vạn vật tương tự hóa.

Hóa nhi dục tác, ngô tương trấn chi dĩ vô danh chi phác.

(Vô danh chi phác). Phù diệc tương vô dục.

Bất dục dĩ tĩnh, thiên hạ tương tự định.

 

Dịch nghĩa

Đạo vĩnh cửu thì không làm gì (vô vi - vì là tự nhiên) mà không gì không làm (vô bất vi - vì vạn vật nhờ nó mà sinh, mà lớn); bậc vua chúa giữ được đạo thì vạn vật sẽ tự biến hóa (sinh, lớn).

Trong quá trình biến hóa, tư dục của chúng phát ra thì ta dùng cái mộc mạc vô danh (tức bản chất của đạo) mà trấn áp hiện tượng đó, khiến cho vạn vật không còn tư dục nữa.

Không còn tư dục mà trầm tĩnh thì thiên hạ sẽ tự ổn định.

 

Luận giải

Bốn chữ “vô danh chi phác” đặt trong dấu ngoặc, các nhà hiệu đính cho là Lặp lại, Dư.

Trong phần này Lão Tử luận giải thật thâm thúy. Muốn thành Đức lớn trước hết cần biết tu Thân ngộ Đạo “chi phác”.

 

(theo: thaicucthieugia.com)

 

   Đạo LãoLão Tử Đạo Đức Kinh - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 36 - VI MINH 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 35 - NHÂN ĐỨC 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 34 - NHIỆM THÀNH 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 33 - BIỆN ĐỨC 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 32 - THÁNH ĐỨC 老子 道德經