Astrology.vn - Lão Tử luận rằng: lấy mềm yếu thắng cứng rắn; lấy không chế ngự có; dạy bảo không dùng lời; Vô vi thuận theo lẽ tự nhiên. Ích ở đây là có Ích cho trăm họ, do bớt của dư ở trên để bù cái thiếu hụt ở dưới mà tái lập thế quân bình trong xã hội. Đó là vận hành tự nhiên như gió dồn về chỗ trống. Nên nói “không làm mà có ích”-Vô vi hữu ích.

 

Nguyên Văn Hán Tự

.

.

.

, , .

 

Dịch Hán Việt

Thiên hạ chi chí nhu trì sính thiên hạ chi chí kiên.

Vô hữu nhập vô gian.

Ngô thị dĩ tri vô vi chi hữu ích.

Bất ngôn chi giáo, vô vi chi ích, thiên hạ hi cập chi.

 

Dịch nghĩa

Trong thiên hạ, cái cực mềm thì chế ngự được cái cực cứng như nước xói mòn được đá; cái “không có” lại len vô được không có kẽ hở (như không khí len vô được những chất đá, gỗ cứng mà trông bề ngoài ta không thấy kẽ hở).

Do đó mà tôi biết “vô vi” là có ích. Dạy mà không dùng lời, cái ích lợi của vô vi, người đời ít ai hiểu kịp.

 

Luận giải

Ích ở đây là có Ích cho trăm họ, do bớt của dư ở trên để bù cái thiếu hụt ở dưới mà tái lập thế quân bình trong xã hội. Đó là vận hành tự nhiên như gió dồn về chỗ trống. Nên nói “không làm mà có ích”-Vô vi hữu ích.

 

(theo: thaicucthieugia.com)

 

   Đạo LãoLão Tử Đạo Đức Kinh - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 42 - ĐẠO HÓA 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 41 - ĐỒNG DỊ 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 40 - KHỨ DỤNG 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 39 - PHÁP BẢN 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 38 - LUẬN ĐỨC 老子 道德經