Astrology.vn - Phần này Lão Tử luận về Đạo mang tính triết lý thâm sâu. Triết học hiện đại có cách tiếp cận khác nhưng cũng có nhiều điểm tương đồng. Lão Tử cho rằng cái Dụng có tính Khứ. Luật vận hành của Đạo là trở lại lúc đầu [trở lại gốc], diệu dụng của đạo là khiêm nhu.

 

Nguyên Văn Hán Tự

, .

, .

 

Dịch Hán Việt

Phản giả đạo chi động, nhược giả đạo chi dụng.

Thiên  địa vạn vật sinh ư hữu, hữu sinh ư vô.

 

Dịch nghĩa

Luật vận hành của Đạo là trở lại lúc đầu [trở lại gốc], diệu dụng của đạo là khiêm nhu.

Vạn vật trong thiên hạ từ “có” mà sinh ra; “có” lại từ “không” mà sinh ra.

 

Luận giải

Phần này Lão Tử luận về Đạo mang tính triết lý thâm sâu. Triết học hiện đại có cách tiếp cận khác nhưng cũng có nhiều điểm tương đồng.

 

(theo: thaicucthieugia.com)

 

   Đạo LãoLão Tử Đạo Đức Kinh - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 39 - PHÁP BẢN 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 38 - LUẬN ĐỨC 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 37 - VI CHÍNH 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 36 - VI MINH 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 35 - NHÂN ĐỨC 老子 道德經