Astrology.vn - Thuật Tử Bình dùng các biểu tượng liên quan tới Ngũ Hành tương ứng với Ngũ Tạng để luận về Bệnh Tật. Các Hành phối hợp trung hòa, thân thể mạnh ít bệnh. Ví như, sinh mùa xuân hoặc mùa thu, khí hậu không lạnh, không nóng, bệnh hoạn cũng ít. Sinh mùa hạ nóng nực phần nhiều có bệnh bao tử...

 

 

Lấy Ngũ-Hành phối hợp cho ngũ-tạng.

Hành-MỘC thuộc GAN và MẬT.

Hành-HỎA thuộc TIM.

Hành-THỔ thuộc TỲ-VỊ, RUỘT.

Hành-KIM thuộc PHỔI.

Hành-THỦY thuộc THẬN.

Trong Nguyên-Cục MỘC quá mạnh hay quá yếu, GAN có bịnh.

Trong Nguyên-Cục HỎA quá mạnh hay quá yếu, TIM có bịnh.

Trong Nguyên-Cục THỔ quá mạnh hay quá yếu, BAO TỬ có bịnh.

Trong Nguyên-Cục KIM quá mạnh hay quá yếu, PHỔI có bịnh.

Trong Nguyên-Cục THỦY quá mạnh hay quá yếu, THẬN có bịnh.

Các hành phối-hợp trung-hòa, thân-thể mạnh ít bịnh.

Sinh mùa-xuân hặoc mùa-thu, khí-hậu không lạnh, không nóng, bịnh-hoạn cũng ít.

Sinh mùa-hạ nóng nực phần nhiều có bịnh bao tử, nếu hành HỎA quá thịnh, hành-THỔ quá khô, không gặp KIM, THỦY, chắc có bịnh Ung-Thư.

Sinh mùa-đông, THỦY quá mạnh, hạn gặp nhiều KIM, THỦY, không có hành-HỎA hay hành-Thổ, nhiều bệnh phong thấp hay bịnh đái-đướng hoặc bịnh tìm khó chữa.

(t/h)

Mệnh Lý Học -  Tử Bình Nhập Môn - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (26): TỔNG LUẬN NỮ MỆNH 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (25): LUẬN LỤC THÂN - LUẬN HUYNH ĐỆ (ANH EM) 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (24): LUẬN LỤC THÂN - LUẬN TỬ TỨC (CON CÁI) 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (23): LUẬN LỤC THÂN - LUẬN PHỤ MẪU (CHA MẸ) 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (22): LUẬN LỤC THÂN - LUẬN CUNG PHU (CHỒNG) 子平八字