Astrology.vn - Người Tây phương cho  rằng tư tưởng của ta nằm trong bộ não, nhân tâm chính, thiện ác đều do óc mà ra. Não khó nhìn thấy, muốn tìm họ nhìn qua đầu, hình thù, xương cốt của bộ đầu. Tướng lý về hình dáng đầu của con người của Tây phương không khác với tướng lý Đông phương bao nhiêu. Người Tây phương chỉ không chú trọng đến sắc tướng mà chỉ chú ý đến hình tướng. Tướng lý Đông phương có thêm sắc tướng: như, hình thế đầu trán sung thực, rộng rãi, cao ráo cùng với khí sắc minh nhuận lãng huy là người tài cao, chí cao, sức sống mạnh, làm việc hăng.

 

 

Có Sáu loại Đầu để phân biệt tính tình tâm lý:

a) Đầu cao b) Đầu dài c) Đầu rộng lớn d) Đầu hẹp e) Đầu thấp f) Đầu ngắn

Đầu cao có bảy đặc tính:

- Nhiều nguyện vọng.
- Nhiều tư tưởng cao thượng.
- Dễ làm chủ được bản thân.
- Lạc quan.
- Dễ hoà đồng.
- Chính trực.
- Tôn trọng chữ tín.

Đầu dài có ba đặc tính:

- Trí lực phát đạt.
- Trọng nhân đạo.
- Ưa động vật, thực vật.

Đầu rộng lớn có bốn đặc tính:

- Tinh thần cường kiện làm việc chu đáo.
- Có quyết tâm
- Ưa dùng võ lực hay biện pháp mạnh.
- Ưa phá hoại.

Đầu hẹp có bốn đặc tính:

- Ôn hòa thuận bình, chín bỏ làm mười.
- Ngoan cố, nhịn thì nhịn vẫn theo ý mình.
- Làm việc hơi cẩu thả.
- Cử chỉ xốc nổi.

Đầu thấp có năm đặc tính:

- Không có trí lớn.
- Bất cần đạo đức danh dự.
- Đa nghi.
- Dễ bi quan.
- Khó hoà đồng.

Đầu ngắn có năm đặc tính:

- Trí lực vừa phải, giỏi bắt chước kém sáng tác.
- Tính tình khéo léo.
- Ít tự kiềm chế bản thân.
- Dễ xung động.
- Không mê mệt ái tình.

Ngoài những loại đầu trên còn có những loại khác như cao dài mà rộng, hơi rộng, cao dài mà hẹp, thấp mà lớn.

Cao dài mà rộng thì nhiều tinh lực, giỏi văn học, tính bảo thủ.

Hơi rộng lớn thì có dũng khí, tự kiềm chế, ưa mạo hiểm.

Cao dài mà hẹp thì xử sự cẩn thận, có khiếu văn học và khoa học, ghét vũ lực.
Thấp mà rộng lớn thì kém dũng cảm, thiếu tự chế, tính bảo thủ, có quyết tâm.
Đằng trước cao, đằng sau thấp thì dễ khuất phục.

Đằng trước thấp, đằng sau cao thì tàn nhẫn ưa uy quyền, nhiều tham vọng.

Ngoài vấn đề tìm xét tâm lý, người Tây phương cũng đặt vấn đề tướng lý.

Đầu cao nhiều phúc trạch, gặp nguy vẫn an, chuyển nguy thành an.

Đầu dài sống lâu.

Đầu rộng lớn, giàu có.

Đầu hẹp, vất vả, khổ sở, may đấy rủi đấy.

Đầu ngắn, yểu chết, túng bấn.

Trước cao, sau thấp, giàu mà không sang.

Trước thấp sau cao, sang mà không giàu, có thể bị hung tử.

Tướng lý về hình dáng đầu của con người của Tây phương không khác với tướng lý Đông phương bao nhiêu. Người Tây phương chỉ không chú trọng đến sắc tướng mà chỉ chú ý đến hình tướng. Tướng lý Đông phương có thêm sắc tướng.

Nhân Luân Đại Thống Phú viết:

            Phong long minh giả sinh tất tảo đạt

            Tỉ bạc ám giả tử vô sở táng

Nghĩa là: Đầu trán mà nở nang, sáng sủa thành công sớm. Thấp mỏng hôn ám chết không có đất chôn.

Hình thế đầu trán sung thực, rộng rãi, cao ráo cùng với khí sắc minh nhuận lãng huy là người tài cao, chí cao, sức sống mạnh, làm việc hăng.

Hình thế đầu trán thấp, mỏng manh cùng với khí sắc ám hãm, kiển trệ là người thiếu ý chí lực, nhiều thói xấu và nguyên thần bất túc.

Tảo đạt hay vô sở táng, thiết tưởng tướng lý mà “Nhân Luân Thống Phú” đưa ra đâu có gì là hoang đường.

(Theo "Tướng Mệnh Khảo Luận" )

 

Tags: [Nhân Tướng Học] [Tướng Pháp]  [Tướng Mệnh Khảo Luận] [TướngMặt DiệnTướng] [Tướng Tay]  [Tướng Nữ] [Tướng Nốt Ruồi]

 

Nhân Tướng Học - Tướng PhápAstrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> TƯỚNG MỆNH KHẢO LUẬN (29): LUẬN TƯỚNG XƯƠNG CỐT - QUÝ TIỆN THỌ YỂU 人相學

> TƯỚNG MỆNH KHẢO LUẬN (28): LUẬN TƯỚNG RÂU - BỐN ĐIỀU TỐT, MƯỜI ĐẠI KỴ 人相學

> TƯỚNG MỆNH KHẢO LUẬN (27): LUẬN XEM TƯỚNG RÂU, LÔNG, TÓC 人相學

> TƯỚNG MỆNH KHẢO LUẬN (26): LUẬN XEM TƯỚNG MẮT 人相學

> TƯỚNG MỆNH (25): LUẬN HÌNH TƯỚNG - THUYẾT ÂM DƯƠNG THIÊN ĐỊA 人相學