Astrology.vn - Cát hung, thọ yểu, hối lận …liên quan tới Huynh Đệ (anh em) của đương số liên quan tới trụ Tháng. Hai sao liên quan tới Huynh Đệ là sao Tỷ Kiên và sao Kiếp Tài, trong đó sao Tỷ Kiên biểu tượng người anh, sao Kiếp Tài biểu tượng cho người em. Trụ tháng còn liên quan tới lệnh Tháng nên rất quan trọng.

 

1.  Nguyên-Cục SÁT mạnh, không có THỰC. Nguyên-Cục SÁT mạnh, không có ẦN.

     Cả 2 điều trên nếu có KIẾP hợp SÁT, anh em giúp đở lẫn nhau.

2.  Nguyên-Cục SÁT mạnh, THỰC yếu.   Nguyên-Cục ẤN mạnh có TÀI.

     Cả 2 điều  trên, nếu có TỶ giúp NHẬT-NGUYÊN kháng SÁT hay chế TÀI, các anh em được sự giúp đở lẫn nhau.

3.  Nguyên-Cục có TÀI, có SÁT, thì TÀI-TINH với SÁT là đồng-đảng. Có TỶ, KIẾP giúp NHẬT-NGUYÊN, anh em thương-nhau.

4.  NHẬT-NGUYÊN yếu, CAN-CHI của NGUYỆT  có ẤN, anh  em  đông  đảo,  đắc lực.

5.  Nguyên-Cục TÀI-TINH yếu, TỶ, KIẾP mạnh, có THỰC, THƯƠNG xích-khí của TỶ, KIẾP chuyển lại sinh TÀI, anh em khiêm nhường giúp đở lẫn nhau.

6.  Nguyên-Cục có TÀI yếu, gặp TỶ, KIẾP mạnh, nhờ có QUAN-TINH đắc thời chế TỶ, KIẾP cứu TÀI, anh em tương-nhượng với nhau.

7.  Nguyên-Cục NHẬT-NGUYÊN yếu, có ẤN sinh, có TÀI lại có KIẾP chế, như vậy, anh em đều quý-hiễn.

8.  Nguyên-Cục có DỤNG-THẦN là TỶ, KIẾP, anh em được sự giúp đở lẫn nhau.

9.  Nguyên-Cục  QUAN-TINH yếu.  THƯƠNG-QUAN mạnh,  có TỶ,  KIẾP  sinh THƯƠNG-QUAN, bị lụy vì anh em.

10. Nguyên-Cục SÁT yếu, có THỰC mạnh chế SÁT, lại có nhiều TỶ, KIẾP kháng SÁT,  thì SÁT-TINH tối đen như vậy TỶ, KIẾP  là KỴ-THẦN cho nên  thường bị lụy vì anh em.

11. Nguyên-Cục  TÀI yếu, KIẾP mạnh,  tuy    THỰC,  THƯƠNG mà cũng bị ẤN chế, như vậy, trong số anh em sẽ bị chiết giảm đi.

12.  Nguyên-Cục  SÁT mạnh,  không    ẤN  giúp  NHẬT-NGUYÊN  hah  NHẬT-NGUYÊN yếu    THƯƠNG-QUAN  núp dưới ĐỊA-CHI. Cả  2  điều  này    SÁT-TINH hoạnh hành, anh em thường mắc tai-nạn hay chết ở nữa đường.

13. Nguyên-Cục NHẬT-NGUYÊN mạnh, ẤN mạnh,  KIẾP mạnh  không  có QUAN hay SÁT, không có anh em.

14. Nguyên-Cục PHIẾN-ẤN mạnh, TỶ cũng mạnh, có TÀI-TINH nhưng yếu lại núp dưới ĐỊA-CHI. Có SÁT yếu, như vậy anh em có người bị chết thê thảm.

15. Nguyên-Cục TÀI yếu, TỶ, KIẾP mạnh, như vậy, thường bị liên lụy vì anh em.

(t/h)

Mệnh Lý Học -  Tử Bình Nhập Môn - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (24): LUẬN LỤC THÂN - LUẬN TỬ TỨC (CON CÁI) 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (23): LUẬN LỤC THÂN - LUẬN PHỤ MẪU (CHA MẸ) 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (22): LUẬN LỤC THÂN - LUẬN CUNG PHU (CHỒNG) 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (21): LUẬN LỤC THÂN - LUẬN CUNG THÊ (VỢ) 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (20): XÉT NGUYỆT KIẾN 子平八字