Bài Viết HOT

Luận Số Tử Vi

Astrology.vn - Phần này hướng dẫn cách khởi Vận Hạn cho một lá số Bát Tự Tử Bình. Đời người, qua Bát Tự đã rõ cát hung thọ yểu phú bần, sau khi xác định được các Vận Hạn 10 năm, các bước thăng trầm của đời người sẽ hiện lên rõ ràng chi tiết. Các yếu tố liên quan tới Tiết Khí, âm dương, Nam Nữ…cần phải lưu ý.

 

CÁCH KHỞI-VẬN LÀ 3 NGÀY KỂ LÀ 1 NĂM, 1 NGÀY KỂ LÀ 120 NGÀY, 1 THÌN (2 GIỜ) KỂ LÀ 10 NGÀY, ĐÓ LÀ LUẬT-CỐ ĐỊNH.

DƯƠNG – NAM, ÂM-NỮ phải đếm  theo chiều-thuận. ÂM-NAM, DƯƠNG-NỮ đếm theo chiều nghịch đến TIẾT sắp tới hay TIẾT đã qua.

Thí-dụ : Sinh ngày 12 tháng 3 giờ DẬU.

Sau  TIẾT  THANH-MINH  2  ngày  (Trong VẠN-NIÊN LỊCH  ghi    mùng  10  TIẾT THANH MINH, kể là tháng 3), TIẾT sắp tới là LẬP-HẠ (tháng 4 và ngày mùng 10 tháng 4  giờ DẬU  giao  đúng,  là DƯƠNG-NAM  hay  ÂM  –NỮ  nên  đếm  theo  chiều  thuận từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 10 tháng 4 được 28 ngày.

Trong 28 ngày đó sẽ chia ra thành 28 + 3 = 9 và dư 1, tức là 9 năm và 120 ngày. Do đó, Số-Mệnh này sẽ bắt đầu khởi vận từ 9 tuổi và 120 ngày.

Ghi-chú : Nếu chia chẵn thì xem như số năm chẵn và khỏi cộng thêm số ngày dư lại. Nếu là số ÂM-NAM hay DƯƠNG-NỮ, chúng ta đếm theo chiều-nghịch về TIẾT đã quan. Vì  sau TIẾT THANH-MINH 2 ngày, nên  đếm  theo  chiều-nghịch từ 12  tháng 3 về ngày 10 tháng 3 là được 2 ngày. Như vậy tức là 240 ngày. Cho nên số này bắt đầu khởi vận từ 1 tuổi và thiếu 120 ngày.

Chúng  ta đã biết mấy  tuổi khởi-vận rồi,  thì CAN CHI của VẬN-HẠN phải bắt đầu tính từ tháng sinh. Như sinh tháng QUÝ-MÃO, DƯƠNG-NAM, ÂM-NỮ theo chiều-thuận là : GIÁP-THÌN, ẤT-TỴ, BÍNH-NGỌ… ÂM-NAM, DƯƠNG-NỮ theo chiều nghịch là : NHÂM-DẦN, TÂN-SỮU, CANH-TÝ…

Từ mấy tuổi khởi vận cũng nên đặt số tuổi đó ở trước CAN CHI của VẬN HẠN.

Thí dụ : Lấy  số GIÁP-TÝ lập thành CỤC để phân-biệt. Năm GIÁP-TÝ, sinh ngày 1 tháng 1 giờ NGỌ.

LẬP-THÀNH :  GIÁP TÝ     VẬN – HẠN

                        BÍNH DẦN   10 ĐINH MÃO

                        GIÁP DẦN   20 MẬU THÌN

                       CANH NGỌ  30 KỶ TỴ

                                            40 CANH NGỌ

                                            50 TÂN MÙI

                                            60 NHÂM THÂN

Vì Mùng 1 giờ TỴ giao LẬP-XUÂN và sinh vào giờ NGỌ đã qua khỏi LẬP-XUÂN, nên kể là tháng DẨN, từ 1 tháng 1 đến 2 tháng 2 TIẾT KINH-TRỰC cộng lại là 30 ngày, vậy chúng ta ghi là 10 tuổi khởi-vận.

(t/h)

Mệnh Lý Học -  Tử Bình Nhập Môn - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (14.2): LUẬN VẬN HẠN - NGOẠI CÁCH 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (14.1): LUẬN VẬN HẠN - CHÍNH CÁCH 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (14): LUẬN VẬN HẠN - TỔNG QUAN 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (13): CÁCH CỤC - TỔNG LUẬN NGOẠI CÁCH 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (12): YẾU QUYẾT CỦA DỤNG THẦN BÁT TỰ 子平八字