Astrology.vn - Lông mày ngắn, ngang ngang hướng thượng biểu hiện con người ưa phỉnh nịnh, bầy thân hàng vàng mua lấy trận cười như không, hay đi vào chốn ăn chơi bài bạc giao du với bọn chó ngựa, nhất thời vinh hoa, chung cuộc thất bại. Lông mày ngắn lại, hẹp thuộc loại hà tiện, biển lận, tiện chất nô lệ cho tiền bạc, chuyên ăn bám, vô chí khí. Lông mày dài hơn mắt và thanh tú có nét thì đông anh em, chí khí cao xa, thông minh, thạo việc, dễ nổi tiếng nhất là về mặt văn học nghệ thuật, con đường quyền thế gặp may mắn.

 

 

Lông mày thuộc ngũ quan, gọi là bảo thọ quan thuộc thập nhị cung gọi là cung huynh đệ, có biệt hiệu là La Hầu và Kế Đô, danh xưng của hai hung tinh làm chủ vận trình lưu niên từ 31 đến 34 tuổi.

Xem chân mày có thể biết nhiều sự tương quan của đời người bao quát cá tính, trí tuệ, sự nghiệp, sinh mệnh thọ yểu, đắc ý sớm muộn, thân thuộc tốt xấu, vận trình bĩ thái.

Vấn quý tại nhãn, tại mi (hỏi sự sang quý của người ở đôi mắt và đôi mày).

Xem tướng mi rất khó, nó cần ý vị triết học nhưng không phải không có căn cứ khoa học.

Chân mày ưu tú nhất phải có một trong bốn điều kiện:

1) Cong dài và hữu thế (mạnh).

2) Ngang đưa lên và hữu thần (có tinh thần).

3) Thưa, mơn mởn và hữu khí (không khô héo).

4) Tú nhuận và hữu quang (không tối hãm).

Trung Quốc có danh từ mi vũ, như câu tục ngữ: “Thấy khí chất anh hùng trên mi vũ”.

Vũ đây nghĩa là mái nhà. Mặt người ta ví như cái nhà mà mi là mái nhà để chống với mưa nắng, cho nên mi cần có hình thể lớn rộng, lại phải khai lãng cho nhà khỏi tối và đủ không khí.

Vị trí chính xác của lông mày là mọc ngang trên mi cốt. Rồi xét trên dưới, tả hữu ra sao.

Ngay trên mi có bộ phận gọi bằng phúc đường cốt khí nở nang mới tốt. Giữa hai đầu chân mày là ấn đường, nên rộng rãi, đầy đặn, tối kỵ mi đầu giao nhau cắt ngang ấn đường. Cuối chân mày gọi là khâu lăng tủng mộ nên nổi và rộng. Dưới lông mày bên trái là ngoại dương, bên phải là ngoại âm, thông thường, ta gọi là mí mắt, nên rộng rãi sáng đẹp, khi lông mày mọc chùm lớp xuống đó tức là áp nhãn, phá hoại cung điền trạch (Xin xem lại phần Thập Nhị Cung).

Sách tướng nói:

“Mi vũ khoan quảng, tâm điền viên bình”, nghĩa lông mày rộng rãi thanh thoát, tâm hồn, sẽ thiện lương, trông xa, đại lượng, biết tiến, biết thoái, lạc quan hướng thượng.

Mi cốt bình khởi nổi lên bằng phẳng mới hay. Ụ cao hoặc lõm đều không tốt.

Nhưng tối kỵ lõm xuống. Người nào mi cốt lõm luôn luôn tự ti, thích báo thù vặt khiến cho tinh thần mất khoáng đạt.

Gặp ai mi cốt lõm, hãy xem luôn lông mi ra sao đã. Dù mi cốt lõm nhưng lông mày thanh tú, ngang cao hướng lên thì không tự ti, trái lại thường tự đắc coi ý mình là nhất, cuộc đời có thể thành tựu, tuy nhiên dễ đi vào con đường tàn bạo, bất nhân đến nỗi về sau thân bại danh liệt. Mi cốt lõm mà lông mày thấp cúp xuống là người yếu hèn, ưa nịnh bợ, xu phụng kẻ quyền thế, chỉ biết lợi cho mình, đem điều oán để báo ân đức.

Mi cốt lõm mà lông mi thanh tú thưa thì bi quan, chán đời, âm thầm lạnh nhạt khó hòa thuận với người khác, lòng dạ hẹp hòi, hiếu sát hoặc dễ tự sát.

Mi cốt lõm mà lông mi mọc ra ngoài mi cốt là người cực nguy hiểm, nói một đằng làm một nẻo, mâu thuẫn và nghi ngờ.

Nói tóm lại, người có mi cốt lõm không phải là hạng người quân tử, toàn là một lũ cô độc tàn nhẫn.

Mi cốt u cao nói lên cá tính quá mạnh thiếu tu dưỡng, tuy có chí lớn nhưng ưa đại ngôn, vội vàng dễ nóng giận, chẳng chịu ai, luôn luôn thích mọi người biết đến mình, quá tự tin. Nếu có tài thì thường cậy tài. Chỉ biết tiến không biết thoái. Đến lúc việc hỏng hối chẳng kịp.

So với loại mi cốt lõm thì mi cốt cao vẫn hơn vì dù sao nó cũng còn chút ít căn khí anh hùng, không chịu xu viêm phụ nhiệt chảy theo với dòng nước dơ bẩn.

            Thô hậu ngu lỗ

            Tú huỳnh tuệ minh

Nghĩa là:  thô và dầy là ngu, thanh tú và sáng thì thông tuệ.

Lông mày rậm tối kỵ thô mà thiếu nét trông như một vệt mực đen lởm chởm tán loạn, khô cứng. Người mang loại lông mày này thuộc dân cướp trộm vừa ngu như heo, vừa dữ như hổ.

Lông mày rậm phải có nét dáng lên xuống mềm mại đi đôi với đôi mắt lớn sáng, rất tốt.

Tú huỳnh là thanh tú và sáng rỡ, không vàng đục đen bóng, sớm hiển đạt, rất thông minh.

            Đoản bất cập mục bần tiện

            Trường năng quá nhãn sủng vinh

Lông mày là nghi biểu của bộ mặt, cần dài, chớ ngắn. Lông mày dài quá mắt, quá nửa là loại thông minh tài sĩ, phú quý, lợi đạt. Nếu ngắn không bằng bề dài của mắt thì nhu nhược ưa làm ác nên thường bị khốn ách.

Tướng lý cổ nhân nói vậy. Tuy nhiên qua kinh nghiệm, tôi thấy không nên quyết đoán cứ hễ ngắn là bần tiện và dài là sủng vinh, thành ra võ đoán.

Thật ra những người ngắn không bằng mắt đa số tính hạnh cô độc và tiền vận từ ba mươi trở về trước, hoàn cảnh khách quan gặp nhiều trở ngại thiếu may mắn. Nếu mắt sáng tức là vận đi sau đó tốt sẽ vẫn hanh thông như thường, có điều không được toàn vẹn mà thôi.

Ngoài ra, lông mày ngắn, ngang ngang hướng thượng biểu hiện con người ưa phỉnh nịnh, bầy thân hàng vàng mua lấy trận cười như không, hay đi vào chốn ăn chơi bài bạc giao du với bọn chó ngựa, nhất thời vinh hoa, chung cuộc thất bại. Lông mày ngắn lại, hẹp thuộc loại hà tiện, biển lận, tiện chất nô lệ cho tiền bạc, chuyên ăn bám, vô chí khí.

Lông mày dài hơn mắt và thanh tú có nét thì đông anh em, chí khí cao xa, thông minh, thạo việc, dễ nổi tiếng nhất là về mặt văn học nghệ thuật, con đường quyền thế gặp may mắn.

Lông mày dài quá mắt nhưng lởm chởm hỗn loạn thì lại vất vả đủ mọi bề.

            Vĩ tán tài nan tụ

            Đầu giao thân mệnh tảo khuynh.

Lông mày về cuối cứ nhạt thưa dần, mọc không tụ vào một đường gọi là vĩ tán. Tính tình người này hào sảng, khảng khái, giàu nhiệt tâm, trọng đạo nghĩa. Khuyết điểm lớn nhất của tướng vĩ tán mi là dễ xung động cực đoan, làm việc gì ít suy nghĩ cho thật chín chắn, không biết lượng sức để thành cái họa “tài nhỏ chí lớn”. Tinh thần cho sự nghiệp thừa thãi mà khả năng nhẫn nại hết sức thiếu.

Trong đời chúng ta thường gặp những nhân vật nhất thời phong vận rồi cuối cùng tịch mịch tiêu điều, đại đa số có tướng vĩ tán mi. Tài nan tụ ý nói tiền bạc lúc có lúc không, tức là sự nghiệp chìm nổi chẳng vững chắc.

(Theo "Tướng Mệnh Khảo Luận" )

 

Tags: [Nhân Tướng Học] [Tướng Pháp]  [Tướng Mệnh Khảo Luận] [TướngMặt DiệnTướng] [Tướng Tay]  [Tướng Nữ] [Tướng Nốt Ruồi]

 

Nhân Tướng Học - Tướng PhápAstrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> TƯỚNG MỆNH KHẢO LUẬN (38): LUẬN XEM TƯỚNG BIẾT VẬN HẠN 人相學

> TƯỚNG MỆNH KHẢO LUẬN (37): LUẬN XEM TƯỚNG NGỒI-TƯỚNG NGỦ-TƯỚNG ĂN 人相學

> TƯỚNG MỆNH KHẢO LUẬN (36): LUẬN XEM TƯỚNG ĐI ĐỨNG 人相學

> TƯỚNG MỆNH KHẢO LUẬN (35): LUẬN XEM TƯỚNG NẾP NHĂN TRÊN MẶT 人相學

> TƯỚNG MỆNH KHẢO LUẬN (34): LUẬN XEM TƯỚNG RĂNG TƯỚNG LƯỠI 人相學