Astrology.vn - Bái vật Giáo là quan hệ xã hội (kinh tế, tôn giáo…) và thế giới quan tương ứng với nó nhằm gán cho bản thân các sự vật những phẩm chất xã hội học đặc thù và, do đó, cả những khả năng siêu phàm nữa. Đồng thời, các đặc tính do văn hóa nhân loại tạo nên cũng được xem như một cái gì tự nhiên.

Astrology.vn - Người ta phân biệt hai loại ảo tưởng. Một số ảo tưởng do những điều kiện bên ngoài không bình thường gây ra khi người ta tri giác sự vật; lúc đó, cơ chế sinh lý vẫn hoạt động bình thường. Một số ảo tưởng khác thì do sự hoạt động có tính chất bệnh hoạn của những cơ chế sinh lý tham gia vào quá trình tri giác gây ra.
Astrology.vn - Đạo âm dương trong tôn giáo Iran thời cổ có tính chất nhị nguyên luận; người ta cho rằng đạo này do nhà tiên tri thần thoại Giô-rô-át lập nên. Đến thế kỷ 7 trước công nguyên, thì đạo âm dương được hình thành dứt khoát.

Astrology.vn - Mỗi ngành khoa học là một cấu trúc tri thức chi phối bởi những quy tắc cơ bản. Những quy tắc cơ bản này là chân lý nền tảng cho sự hình thành của mỗi ngành khoa học và tất cả những hoạt động của nó. Logic với vai trò là một ngành khoa học cũng có những quy tắc cơ bản riêng.

Biết Mình - Hiểu Người