Bài Viết HOT

Luận Số Tử Vi

Astrology.vn - Nói đến phong thủy là nói đến khả năng diễn giải về môi trường sống. Những thầy phong thủy sử dụng một số phương pháp tiếp cận khác nhau để giao tiếp với năng lượng hoặc “cảm giác” của một nơi chốn, và thay đổi chi tiết để mang lại hiệu quả cho những người đang sống hoặc làm việc tại nơi ấy.

Astrology.vn - Hiểu biết về phong thủy có thể giúp chúng ta tự đặt mình vào những vị trí có lợi nhất trong môi trường sống của mình. Việc chọn nơi làm nhà và văn phòng cũng như cách thiết kế nội thất sẽ ảnh hưởng đối với mỗi chúng ta theo chiều hướng tích cực hoặc tiêu cực.
Astrology.vn - Tướng trạch là phương pháp xem cát hung bằng các công cụ phong thủy như la bàn, kết hợp với hướng gió, ngũ hành, bát quái, môi trường xung quanh để chọn ra địa thế xây dựng “gia cư” (Âm Dương trạch) hợp lý nhất. Thuật tướng trạch bao gồm tướng Dương trạch và tướng Âm trạch.
Astrology.vn - Phong thủy (風水) là học thuyết chuyên nghiên cứu sự ảnh hưởng của hướng gió, hướng khí, mạch nước đến đời sống hoạ phúc của con người. Về mặt từ nguyên,   phong có nghĩa là "gió", là hiện tượng không khí chuyển động và  thủy có nghĩa là "nước", là dòng nước, tượng trưng cho địa thế.

Biết Mình - Hiểu Người